ΝΕΑ

«ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017», ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 15Ης ΙΟΥΝΙΟΥ (18.30)

Τα «Διονύσια 2017», η κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων της δημοτικής κοινότητας Δροσιάς, σε συνδυασμό με εξάμηνη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, καθώς επίσης η έγκριση του προϋπολογισμού του δημοτικού οίκου ευγηρίας «Θ. & Δ. Κυριακίδου», είναι τα σημαντικότερα θέματα από τα 14 σύνολο, που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της προγραμματισμένης για την Πέμπτη-15 Ιουνίου συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Τα «Διονύσια» θα διεξαχθούν και φέτος, όπως κάθε χρόνο, με επίκεντρο, ως συνήθως, τον χώρο του παλιού σταθμού του τραίνου στο δάσος του Διονύσου. Ετσι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα θέματα υπ’ αριθμόν 11, 12,13,14 αφορούν δαπάνες που επιβάλλεται να γίνουν, σχετικά με τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα (16.175,40 ευρώ), φύλαξη των χώρων (2.480 ευρώ), πλαστικά καθίσματα (4.900 ευρώ), χημικές τουαλέτες (8.000 ευρώ). Σύνολο: 31.555,40 ευρώ. Τον προϋπολογισμό των εκδηλώσεων κάλυπτε μέχρι πρότινος ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός «ο Θέσπις», ο οποίος, ως γνωστόν, καταργήθηκε. Επομένως, ζητήματα, που άλλοτε διεκπεραιώνονταν από τον Θέσπι, τώρα αναγκαστικά έρχονται προς συζήτηση και ψήφιση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αντικείμενο του έργου του σχετικού με το δίκτυο ακαθάρτων, σύμφωνα με την μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου, είναι η κατασκευή 300 εξωτερικών διακλαδώσεων. Ο λόγος που ζητείται η παράταση κατά έξη μήνες, ήτοι έως 15-11-2017, είναι η καθυστέρηση της προόδου των εργασιών εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όσο και της αρχαιολογικής σωστικής ανασκαφής που εκτελούνταν στα σημεία των αρχαιολογικών ευρημάτων (Πόντου, Τραπεζούντος, 25ης Μαρτίου, κ.α.). Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων. Προτείνει δε, η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, “με αναθεώρηση”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.
Για τον δημοτικό οίκο ευγηρίας «Θ. & Δ. Κυριακίδου» το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να ψηφίσει την απόφαση του ΔΣ του συγκεκριμένου νομικού προσώπου περί έγκρισης του προϋπολογισμού του για το τρέχον έτος.

Categories: ΝΕΑ