ΝΕΑ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ 26 ΘΕΜΑΤΑ

 

Σημαντικά θέματα, που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, θα συζητηθούν στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, στις 18.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου. Η ανακατασκευή οδών, με επίστρωση ασφαλτοταπήτων, μέσα στο καλοκαίρι, είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες της διοίκησης του Δήμου Διονύσου, που εισηγείται (Νο 13) στο σώμα να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Η κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, ένα θέμα, που συμπεριλαμβανόταν και στο Συμβούλιο, το οποίο δεν έγινε, έρχεται πάλι (Νο11), ενώ  το μενού έχει και επτά παιδικές χαρές, καθώς ζητείται (Νο12) η έγκριση δεύτερης παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης εργασιών τoυ προγράμματος που τρέχει ήδη.

Η τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο Διονύσου (Νο17) κρίνεται επίσης  επιτακτική, όπως και η συντήρηση και επισκευή του αθλητικού εξοπλισμού του γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου (Νο19).

Τέλος, οι ετήσιες επιχορηγήσεις στα αθλητικά σωματεία στο τελευταίο, 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναμένονται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, με τη σχετική εισήγηση να κυμαίνεται στα περσινά από οικονομικής πλευράς επίπεδα, γύρω δηλαδή στα 220.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο: Δωρεάν παραχώρηση τάφου στο Κοιμητήριο Δ.Κ Διονύσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αριθμ. 8/12-6-2017 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου
Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση
προϋπολογισμού ο.ε 2017».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθ. 35/25-5-2017 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.
KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με
θέμα «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017».
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της αριθ. 49/15-5-2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ» με θέμα
«Καθορισμός καταβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς(τροφεία) για το σχολικό έτος
2017-2018 των φιλοξενούμενων νηπίων στα Παραρτήματα των Παιδικών –
Βρεφονηπιακών Σταθμών».
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της αριθ. 58/15-5-2017 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.
KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με
θέμα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π ΚΟΙ.Π.Α.Π Η ΕΣΤΙΑ οικονομικού έτους
2016 –Διάστημα 01-01-2016 έως 31-12-2016».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Γάλακτος 2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση (αναγκαιότητας) προμήθειας Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου και των Ν.Π.Δ.Δ αυτού 2017-2018.
ΘΕΜΑ 8ο: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου
«Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008».
ΘΕΜΑ 9ο: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για
τη προμήθεια αντικειμένων και ταχυδρομικών υπηρεσιών, ομάδα Α: Προπληρωμένο
Τέλος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 10ο: Εξουσιοδότηση στον ειδικό ταμία για την μεταφορά των χρηματικών
διαθεσίμων του καταργηθέντος νομικού προσώπου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» και κλείσιμο των
τραπεζικών του λογαριασμών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 11ο: α. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ»
β. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου».
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδών
ασφαλτοταπήτων και γεφυρών – διαβάσεων Δ. Διονύσου».
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας ηλεκτρονικού
εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου
ωρίμανσης του θετικά αξιολογούμενου, από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, έργου με τίτλο:
«Ενοποίηση του αστικού ιστού και του ορεινού όγκου της Πεντέλης μέσω ανάδειξης
δικτύου μονοπατιών, παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού περιβαλλοντικής
δραστηριότητας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την ανάδειξη του τουριστικού
και πολιτιστικού κεφαλαίου του Δήμου Διονύσου», που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί
από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: 14.6.33.33.1-3 του ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση αναγκαιότητας για την Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου
δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο της Δ.Κ. Διονύσου.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας για την επισκευή και συντήρηση
Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) για τη συντήρηση και επισκευή
αθλητικού εξοπλισμού γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου.
ΘΕΜΑ 20ό: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης
2.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, για την Πολιτιστική Εκδήλωση “ΔΙΗΜΕΡΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) Καλοκαιρινής Γιορτής της ΔΕ
Διονύσου.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης
3.500.00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6433, για την προμήθεια αναμνηστικών πλακετών για τις
ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου ο.ε. 2017(ετήσια δαπάνη).
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης
4.900,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, για την
ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Διονύσου για το έτος
2017.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 600,00€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, για την φύλαξη του χώρου
εκδηλώσεων κατά την διάρκεια του φεστιβάλ “ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης
8.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15.6236.0002, ετήσιας
δαπάνης μίσθωσης και τοποθέτησης χημικών τουαλετών στους χώρους πολιτιστικών,
αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων, του Δήμου Διονύσου.
ΘΕΜΑ 26ο: Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε
Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία και Ιερούς Ναούς με έδρα εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου.

Categories: ΝΕΑ