ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑ «ΔΩΡΑ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Αυξήσεις μισθών σε συγκεκριμένες κατηγορίες μέσω επιδομάτων, υπερωρίες και έξοδα κίνησης σε εργαζομένους των Δήμων, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για το οποίο γίνεται λόγος και σε προηγούμενο ρεπορτάζ. Επιπρόσθετα, στις «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ», κατοχυρώνεται η  παραμονή όλων των δημοτικών υπαλλήλων στις θέσεις τους,  ενώ αίρεται   και  ο περιορισμός προσλήψεων σε πολλές περιπτώσεις. Το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων,  πέραν όσων απασχολούνται στην καθαριότητα.

Αντιμισθία σε Αντιδημάρχους και δημοτικούς υπαλλήλους

Οσον αφορά τους Αντιδημάρχους επανέρχεται η αντιμισθία, όπως και οι  αποζημιώσεις για τους συμμετέχοντες στα δημοτικά συμβούλια (εξαιρούνται όσοι συμμετέχουν στα δημοτικά συμβούλια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά).  Οι ειδικοί και επιστημονικοί συνεργάτες στις περιφέρειες, δικηγόροι ή άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτρέπεται να συνεχίσουν παράλληλα το επάγγελμά τους.

Με άλλες διατάξεις, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους που δεν διαθέτουν δημοτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς να συμμετέχουν σε ήδη υφιστάμενες τέτοιες επιχειρήσεις, τις οποίες θα επιχορηγούν, ενώ ταυτόχρονα καταργείται η αναστολή προσλήψεων σε αυτές τις επιχειρήσεις που είχε επιβληθεί (νόμος 3852/2010). Με το άρθρο 22 προβλέπεται ότι τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗΠΕΘΕ) εξαιρούνται των ρυθμίσεων –όσον αφορά τα οικονομικά– που ισχύουν για τις υπόλοιπες δημοτικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν ως «κέντρα πολιτισμού».

Στέγαση και σίτιση

Οι Δήμοι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο πάντα, επιτρέπεται να δίνουν χρήματα σε απόρους και να αναλαμβάνουν την ταφή αδύναμων πολιτών. Παράλληλα, ΟΤΑ στην παραμεθόριο και νησιωτική χώρα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στέγη και τροφή στους υπαλλήλους τους, σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Επίσης, οι Δήμοι μπορούν να προμηθευτούν POS και να δέχονται ηλεκτρονικά εξοφλήσεις οφειλών.