ΝΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα πλέον να εκτελούν έργα και μελέτες, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ένα πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης έγινε δεκτό από την κυβέρνηση, η οποία με το νόμο 4483/2017, που ψήφισε πριν λίγες ημέρες, άνοιξε το δρόμο για να ενεργοποιηθούν άμεσα εκατοντάδες σημαντικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την επικράτεια.

Η διάταξη-κλειδί είναι το άρθρο 5 του προαναφερόμενου νόμου (4483/2017),  με το οποίο επαναπροσδιορίζονται οι πόροι των κοινωφελών επιχειρήσεων των Δήμων (Δ.Ε.Υ.Α,   άρθρο 10 του ν.1069/1980) και  προβλέπεται ρητά οι Δ.Ε.Υ.Α. να χρηματοδοτούνται για έργα και μελέτες εκτός από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από πόρους της Ε.Ε.

Η κεφαλαιώδης διαφορά, συγκριτικά με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, έγκειται στο γεγονός ότι τώρα η χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) φθάνει  έως και το 100%, καταργώντας τον περιορισμό που προέβλεπε μέχρι πρότινος έως ποσοστού, μόνο, 35%.

Με την άρση του περιορισμού ( σύμφωνα με τον οποίο οι ΔΕΥΑ καλούνταν να συμμετάσχουν με 65% ίδια συμμετοχή στα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης), «ξεκλειδώνει» η χρηματοδότηση σημαντικών έργων (για παράδειγμα  αναβάθμιση  δικτύων αποχέτευσης, ποιότητας νερού, κλπ. ),  απαραίτητων για την  βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Categories: ΝΕΑ