ΝΕΑ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2019 θα συνεχιστεί το πολύ σπουδαίο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», σύμφωνα με το άρθρο 153 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών ν. 4483/2017, το οποίο προβλέπει και τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητά του μέσω συγκεκριμένων κωδικών.

Για το προσωπικό επισημαίνεται ότι «οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2019». Σημειωτέο,  ότι η ρύθμιση δεν ικανοποιεί τους εργαζόμενους, που απασχολούνται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πάνω από δεκαπενταετία και έχουν αποκτήσει σημαντική κατάρτιση και εξειδίκευση στο αντικείμενό τους.

Υπολογίζεται, πως οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ανέρχονται περίπου στις 80.000. Οι δομές που λειτουργούν είναι 979 και οι εργαζόμενοι σε αυτές ανέρχεται περίπου στις 3.500.

Στο επίμαχο άρθρο  153 του ν.4483/17 προβλέπεται ότι  «η διάρκεια του Προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”, που παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4430/ 2016 (Α΄ 205) μέχρι τις 31.12.2017, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τις 31.12.2019».

Στο άρθρο υπογραμμίζεται ότι οι συμβάσεις των απασχολούμενων του Προγράμματος «σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου».  Για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» απαιτείται το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) ευρώ για κάθε πλήρες έτος της παράτασης, το οποίο θα προέλθει  από  το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης συνταξιούχων μέχρι του ύψους των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι του ύψους των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, από την ειδική εισφορά ασφαλισμένων, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4052/2012 για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» μέχρι του ύψους των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων (14.000.000) ευρώ και, τέλος, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών μέχρι του ύψους του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

 

Categories: ΝΕΑ