ΝΕΑ

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τέσσερις ώρες πριν το προγραμματισμένο για σήμερα το απόγευμα Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε η ματαίωσή του. Κάποιοι σύμβουλοι, απ’ αυτούς κυρίως που έχουν ζητήσει να λαμβάνουν την πρόσκληση ταχυδρομικώς με όλο τον φάκελο των εισηγήσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, παραπονέθηκαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί. Η πλειονότητα των συμβούλων, που έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αντιθέτως δεν είχε πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που τέθηκε ζήτημα νομιμότητας της σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος κ Βάνα Ζώτου αποφάσισε  τη ματαίωση της 17ης  τακτικής συνεδρίασης «λόγω μη νόμιμης και έγκαιρης επίδοσης της πρόσκλησης σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου».

Κατόπιν τούτου, θα σταλεί τις επόμενες ημέρες άλλη πρόσκληση από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πλέον έχει δώσει οδηγίες στο προσωπικό, που εμπλέκεται, για αυστηρή τήρηση των προθεσμιών και του γράμματος του νόμου στη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής των προσκλήσεων.

Categories: ΝΕΑ