ΝΕΑ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ: ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Ξεκίνησε η κινητικότητα στο δημόσιο με το νέο σύστημα, το πλαίσιο της οποίας καθορίζει η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η αξιολόγηση των υποψήφιων προς μετάταξη υπαλλήλων θα γίνεται από τριμελές όργανο του φορέα που έχει ζητήσει να δεχτεί υπαλλήλους για την κάλυψη των κενών του:  τον γενικό διευθυντή και τον διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η προς κάλυψη θέση, καθώς και τον διευθυντή προσωπικού. Ως παρατηρητής δύναται να συμμετέχει και ο  προϊστάμενος του τμήματος, στο οποίο ανήκει η θέση, που έχει προκηρυχτεί.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται με βάση σε τέσσερα κριτήρια:
α) τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση που διεκδικούν
β) τις εκθέσεις αξιολόγησής τους
γ) την εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο
δ) κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει ότι είναι κατάλληλοι.

Στο τελευταίο στάδιο προβλέπεται και συνέντευξη μεταξύ των τριών επικρατέστερων, ενώ κατά την τελική επιλογή θα προκρίνονται και τρεις επιλαχόντες.

Για τους Δήμους ειδικότερα, υπάρχει ξεχωριστή ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία,  « για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου».

Σημαντική αλλαγή που ανοίγει το δρόμο για ευρύτερη συμμετοχή υπαλλήλων στις μετατάξεις είναι το ποσοστό κάλυψης σε προσωπικό, που πρέπει απαραιτήτως να έχει ένας δημόσιος φορέας. Από 65% που ήταν με τον προηγούμενο νόμο, τώρα το ελάχιστο πέφτει στο 50%. Δηλαδή, υπάλληλοι υπηρεσίας που έχει κενές το 50% και άνω θέσεις δεν θα έχουν δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης. Για τους Δήμους ειδικά με πληθυσμό κάτω των 90.000 κατοίκων, το ποσοστό των κενών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 35%.

Η κινητικότητα θα έχει αμιγώς εθελοντικά χαρακτηριστικά και θα διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα κινητικότητας έχουν, συνοπτικά, οι υπάλληλοι που:
-έχουν συμπληρώσει διετία από τον διορισμό τους
-έχουν συμπληρώσει διετία από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όσοι μετακινηθούν προς υπηρεσίες της παραμεθορίου ή ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
-έχουν μεταταχθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου σε υπηρεσίες απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών,  με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 7 έτη παραμονής. Οσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη παραμονής έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν άλλες θέσεις εντός της ίδιας παραμεθόριας περιοχής.

Categories: ΝΕΑ