ΝΕΑ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ 12 ΘΕΜΑΤΑ

Την προσεχή Τρίτη-26 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για 19η φορά μέσα στο 2017 στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 12 θέματα. Ξεχωρίζουν: η ένταξη του Δήμου Διονύσου στο δίκτυο αρχαίων ελληνικών πόλεων με εισήγηση του ίδιου του Δημάρχου Διονύση Ζαμάνη, η έγκριση της 3ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Εστίας λόγω της προσθήκης των νέων παιδικών σταθμών, οι οποίοι τέθηκαν ήδη σε λειτουργία, η έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης του Δήμου με τη χορωδία Σεμέλη του 4ου φεστιβάλ, η έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών και, τέλος, ο ενιαίος κανονισμός κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

Πιο αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: «Ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 62/3-7-2017 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή αίτησης δικηγόρου κου Εμμ. Φραντζεσκάκη, αναφορικά με την αμοιβή του».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας επίπλων και κινητού εξοπλισμού , προϋπολογισμού δαπάνης 38.250,00€».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης του Δήμου Διονύσου με τη Χορωδία Διονύσου Σεμέλης για το 4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Μηχανημάτων Ήχου και Προβολής για κάλυψη επειγουσών αναγκών στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου και στο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Εκδήλωση του Δήμου Διονύσου με το γυμνάσιο Άνοιξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ΚΑ2».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση( διάθεση) πίστωσης, για τη συνδιοργάνωση με τον Ροταριανό Όμιλο Διόνυσος, εθελοντική δράση Δωρεάν προληπτικού ελέγχου Σκολίωσης-Κύφωσης, Παχυσαρκίας, Ορθοδοντικής σε παιδιά ηλικίας 8-10 ετών των δημοτικών σχολείων του Δήμου Διονύσου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013».

ΘΕΜΑ 10ο: «Ενιαίος Κανονισμός κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους».

ΘΕΜΑ 12ο: ‘Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη Δ.Κ.. Αγ. Στεφάνου».

Categories: ΝΕΑ