ΝΕΑ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η  ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, ΥΦΑΝΤΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής η προσφυγή των Σπύρου Γιαννουλάτου, Ηλία Υφαντή κατά των επιχορηγήσεων των αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων του Δήμου Διονύσου. Η απόφαση έχει την υπογραφή του καθ’ ύλην αρμόδιου Συντονιστή Σπυρίδωνα Κοκκινάκη και αριθμό πρωτοκόλλου εξερχόμενου εγγράφου 72726/26428 της 25/9/2017.

Στο σκεπτικό της σημειώνονται κατά λέξη, ότι «…κατά τον έλεγχο νομιμότητας, δεν αξιολογούνται τα κριτήρια επιλογής των φορέων που επιχορηγούνται. Περαιτέρω, από τις ανωτέρω διατάξεις (αναφέρονται αναλυτικά στην πρώτη σελίδα του εγγράφου ο Ν.3852/2010, το Π.Δ. 135/2010, τα άρθρα 28 και 28Α του ν.4325/2015, η 179/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου και η προσφυγή των δύο ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων), δεν προκύπτει η υποχρέωση αναφοράς στην αιτιολογία της απόφασης επιχορήγησης σε ποσοτικά ή ποιοτικά κριτήρια, ακόμα και σε επεξεργασία αιτήσεων φορέων πριν την επιχορήγηση».

Με δύο λόγια για να γίνει κατανοητό, ουδείς νόμος θεσπίζει κριτήρια, ποσοτικά, ή ποιοτικά, για τα οποία γίνεται μεγάλη …φιλολογική συζήτηση εσχάτως στην πόλη  μας, ούτε βεβαίως προβλέπει επεξεργασία των αιτήσεων, που υποβάλλουν οι διάφοροι φορείς, οι οποίοι αιτούνται επιχορήγησης. Αρα, η μόνη έγνοια της εκάστοτε διοίκησης είναι να τηρούνται οι νόμοι,  στην προκειμένη δε περίπτωση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο θέτει ως μοναδική προϋπόθεση την κατάρτιση προγράμματος δράσης από τον αιτούντα επιχορήγηση φορέα, τίποτα άλλο. Κάτι, δηλαδή, που υπογραμμιζόταν στην κοινή ανακοίνωση των ερασιτεχνικών τοπικών αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, με την οποία καταδικάστηκε απερίφραστα η πρακτική και νοοτροπία των δύο προσφευγόντων δημοτικών συμβούλων.

Σε επόμενη παράγραφο του αιτιολογικού, επισημαίνεται ότι «οι προσφεύγοντες δεν επικαλούνται κάποια συγκεκριμένη διάταξη νόμου, η οποία να πλήττεται κατά την έκδοση  της απόφασης και για το λόγο αυτό η υπό κρίση προσφυγή θα πρέπει να απορριφθεί ως αορίστως υποβληθείσα».

EPSON scanner image

Η απορριπτική απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης αποτελεί, αν μη τι άλλο,  τρανή απόδειξη των νόμιμων διαδικασιών, που ακολουθήθηκαν σε επίπεδο Δήμου, Δημοτικού Συμβουλίου, σωματείων.

Categories: ΝΕΑ