ΝΕΑ

ΜΠΟΝΑΜΑΣ 65 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΣΕ 195 ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Εξήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ σε 195 Δήμους θα μοιράσει το Πράσινο Ταμείο,  που  έχει ήδη απευθύνει πρόσκληση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Μόνη προϋπόθεση να διαθέτουν έναν τουλάχιστον οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία).  

Η συνολική διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος είναι διετής και αφορά την περίοδο 2017 – 2018. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος προβλέπεται να εκδοθούν δύο ξεχωριστές προσκλήσεις, η πρώτη εντός του 2017 και η δεύτερη εντός του πρώτου τετραμήνου του 2018. Να σημειωθεί ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος Δήμος μπορεί να υποβάλλει πρόταση μόνο για μία από τις δύο προσκλήσεις.

Δύο είναι οι κεντρικοί άξονες του προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».  Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει δράσεις σύνθετων αστικών αναπλάσεων, για κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, καθώς και δράσεις αποκατάστασης ή επαναχρησιμοποίησης δημόσιων κτιρίων, που είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή μνημεία, με στόχο τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών της δημοτικής ενότητας.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού, όπως είναι η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, παιδότοπων, πεζοδρομίων και σχολικών κτιρίων. Οι παραπάνω δράσεις υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, να έχουν ως στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και να συμπεριλαμβάνουν πρόνοιες για την διευκόλυνση χρήσης του αστικού εξοπλισμού από εμποδιζόμενα άτομα.
Οι ενδιαφερόμενοι δήμοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Πρόγραμμα στη διαδικτυακή σελίδα του Πράσινου Ταμείου.

http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/nea-prasinou-

 

Categories: ΝΕΑ