ΝΕΑ

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ-ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΙΣ ΒΑΡΙΕΣ «ΚΑΜΠΑΝΕΣ»

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας προσπαθεί να αφυπνίσει τους εργοδότες με αφορμή την έναρξη ισχύος του πρόσφατου εργασιακού νόμου 4488/2017, που προβλέπει εξοντωτικά πρόστιμα στους παραβάτες-εργοδότες, καθώς επίσης  κλείσιμο επιχειρήσεων και ποινές φυλάκισης.

Η ΕΣΕΕ  παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό …επιβίωσης, χρήσιμο για όλους τους εργοδότες.  Αναλυτικά, ο νέος νόμος προβλέπει προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι 5 ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τουλάχιστον 4 πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,  οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε 4 διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες και σε χρονικό διάστημα 2 ετών. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη του ΣΕΠΕ, ενώ ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας μπορεί να επιβάλλει στον εργοδότη προσωρινή διακοπή για διάστημα μεγαλύτερο από 5 ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης. Παράλληλα, εισάγεται νέα διάταξη που προβλέπει ποινές φυλάκισης (τουλάχιστον 6 μηνών) ή και επιβολής προστίμου (τουλάχιστον 900 ευρώ) για τον εργοδότη που παραβιάζει την πράξη ή την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Προσοχή. Ο έλεγχος για τους αδήλωτους εργαζόμενους και η επιβολή προστίμου 10.500 ευρώ ανά άτομο, μπορεί πλέον να γίνει, είτε από το ΣΕΠΕ, είτε από την οικονομική αστυνομία.

Μια εξίσου σημαντική διάταξη για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι αυτή που προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» κάθε μεταβολή του ωραρίου των εργαζομένων, ακόμη και τις υπερωρίες ή την υπερεργασία σε πραγματικό χρόνο και πριν από την πραγματοποίηση της μεταβολής.

 

Categories: ΝΕΑ