ΝΕΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ – ΔΩΡΟ ΣΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ

Γενναιόδωρες εκπτώσεις και μειώσεις προστίμων, αλλά και νέα «παραθυράκια» για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων με αμετάκλητη δικαστική απόφαση δίνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, που αναμένεται σήμερα να ψηφιστεί στη Βουλή. Την ίδια ώρα ξεπαγώνει τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, κίνηση που ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία στη σχετική της έκθεση τόνισε πως οι σχετικές διατάξεις κινδυνεύουν να βγουν για ακόμη μια φορά αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σε κάθε περίπτωση, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται  πολλές ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους πολίτες. Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες θα έχουν μείωση στα παράβολα και στα πρόστιμα, αύξηση των δόσεων από 80 σε 100 και γενναίες εκπτώσεις σε ευάλωτες ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, προστίθενται δύο ακόμα κατηγορίες και διευρύνονται τα κριτήρια σε σχέση με τις διευκολύνσεις που παρέχονται σε μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν το 30% του προστίμου, καθώς επίσης και στους δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (20%). Παράλληλα, γίνεται μείωση 10% ( ήταν 20%) για την τακτοποίηση των βιομηχανικών κτιρίων.

Οι τέσσερις προϋποθέσεις, που σύμφωνα με το νομοσχέδιο «δεν συναρτώνται με επιλήψιμη συμπεριφορά του πολίτη» για τη νομιμοποίηση κτισμάτων που κρίθηκαν ως αυθαίρετα, είναι οι εξής:

α) Αν ακυρώθηκε η οικοδομική άδεια ή η αναθεώρηση αυτής, επειδή κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις που αποτέλεσαν το κατά το χρόνο έκδοσης αυτής νόμιμο έρεισμά της, π.χ. κρίση περί αντισυνταγματικότητας της διατάξεως, σύμφωνα με την οποία παραχωρούνταν  σε κοινή χρήση εδαφική λωρίδα για τη σύνδεση με κοινόχρηστο δίκτυο, βάσει της οποίας εξεδόθησαν πλήθος οικοδομικών αδειών ανά την επικράτεια.

β) Αν η πολεοδομική υπηρεσία εφάρμοσε κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας διατάξεις, που εκ των υστέρων κρίθηκαν ότι δεν ίσχυαν (οικοδομικές άδειες στη νήσο Σύρο).

γ) Αν δεν παραβιάζονταν οι κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας διατάξεις, αλλά η οικοδομική άδεια ακυρώθηκε για λόγο άσχετο με την τήρηση των ουσιαστικών πολεοδομικών διατάξεων, π.χ. αναρμοδιότητα οργάνου που εξέδωσε βεβαίωση ή δικαιολογητικό, που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

δ) Αν η διαπιστωθείσα πλημμέλεια που οδήγησε στην ακύρωση της οικοδομικής αδείας αφορά παράλειψη ενέργειας ή σφάλμα της πολεοδομικής υπηρεσίας, όπως π.χ. η υπογραφή της οικοδομικής άδειας από μη εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

Από την άλλη πλευρά, όσοι έχτισαν αυθαίρετο μετά τις 28 Ιουλίου 2011 και το κατεδαφίσουν αυτοβούλως εντός 30 ημερών θα καταβάλουν πρόστιμο 500 ευρώ.

 

Categories: ΝΕΑ