ΝΕΑ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου επεξεργάζεται ήδη το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος  για την ανακύκλωση («Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις»).

Με το σχέδιο νόμου τροποποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και ρυθμίζονται θέματα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Επίσης, καθορίζονται εκ νέου οι όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και εισάγεται πρόβλεψη για τη μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας. Προηγήθηκε  τριπλός εντατικός κύκλος διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Αυτοδιοίκησης, της Αγοράς και της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και των οικολογικών και κοινωνικών οργανώσεων.

Θετικά εκφράστηκαν ως προς τους στόχους του νομοσχεδίου όλα τα κόμματα, παρά τις επιφυλάξεις τους, εκτός από το ΚΚΕ και την Χρυσή Αυγή, που δήλωσαν ότι καταψηφίζουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το νομοσχεδίου, οι ΟΤΑ ενισχύονται και θεσμικά και χρηματοδοτικά με περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ από το ειδικό πρόγραμμα επενδύσεων, ώστε να τροποποιήσουν τα σχέδιά  τους για τη διαχείριση της ανακύκλωσης.

Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει:

  • Ρύθμιση και στήριξη της αγοράς και της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας, τη διαφάνεια και τον έλεγχο των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Ισοτιμία στην αγορά, χωρίς εκμετάλλευση προνομιακής θέσης, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς χρήση των ΣΕΔ για εμπορικούς σκοπούς: Κανονισμός προμηθειών, χαμηλό αποθεματικό, χαμηλό διοικητικό κόστος, ασυμβίβαστο ΣΕΔ -μετόχου και στελέχους- με επεξεργασία και διαχείριση ανακυκλώσιμων και σ.α.
  • Καθοριστικός ο ρόλος των Δήμων στο έργο της ανακύκλωσης, με ευαγγέλιο τα τοπικά σχέδια και τους στόχους του κάθε ΟΤΑ: με κίνητρα και αντικίνητρα, σύγχρονους κανονισμούς καθαριότητας, καθορισμένο πλαίσιο συνεργασίας με την κοινωνική οικονομία. Μεταξύ των κινήτρων που καθιερώνονται είναι η σύνδεση της τιμολογιακής πολιτικής των ΦΟΔΣΑ με τις επιδόσεις των Δήμων στην ανακύκλωση. Παράλληλα ενθαρρύνεται η παροχή κινήτρων στους δημότες για μείωση αποβλήτων και ανακύκλωση.
  • Μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας, που ήδη θεσπίστηκε με ΚΥΑ.

 

Categories: ΝΕΑ