ΝΕΑ

2 ΔΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΙΤΣΗ

Με επιπλέον 2 δις ευρώ θα επιχορηγηθούν την επόμενη πενταετία Δήμοι και Περιφέρειες, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας, που κατατέθηκε χθες προς ψήφιση στην Βουλή. Πρόκειται  για πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση των δύο βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία θα επιτευχθεί μέσω δύο νέων προγραμμάτων για την υλοποίηση έργων σε τομείς προτεραιότητας.

Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία θα ενεργοποιηθούν στις αρχές του  2018 από τα υπουργεία Οικονομίας και Εσωτερικών, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και το Πράσινο Ταμείο. Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ για το νέο έτος, ενώ σε βάθος πενταετίας αναμένεται να ανέλθει έως τα 2 δις ευρώ. Σημειωτέον, ότι ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα επιβαρύνει στο ελάχιστο τους Δήμους, καθώς η αποπληρωμή των δανείων θα γίνεται σε βάθος χρόνου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Τη σχετική τροπολογία εισηγήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί στους Δήμους που έχουν και τις μεγαλύτερες ανάγκες σε τομείς κρίσιμους, όπως η υγεία, η ποιότητα ζωής των πολιτών,  αλλά και η ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών. Έργα δηλαδή, στην ύδρευση και την αποχέτευση, στην αντιπλημμυρική προστασία, στην αγροτική οδοποιία, στην ανέγερση και αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων, αλλά και στην αναβάθμιση  των ΧΑΔΑ, για τους οποίους η χώρα μας επιβαρύνεται με πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Το νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο λειτουργεί συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα προγράμματα, καθώς έρχεται να χρηματοδοτήσει έργα σε τομείς, που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πόρους από άλλες συγχρηματοδοτούμενες πηγές.

 

Categories: ΝΕΑ