ΑΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (30/1) ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ

Αργία για δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια είναι η γιορτή των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου, όπως αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί τονίζεται η εναρμόνιση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς το πλαίσιο απόδοσης τιμής για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών. Πιο συγκεκριμένα:

«Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου για την δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η ημέρα των Τριών Ιεραρχών ορίζεται ως αργία για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ισχύει και για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 104/1979 (Α΄ 23)].

Με εγκύκλιο θα ορίζεται ότι ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμβολή των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα θα γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα».