ΝΕΑ

ΜΕ 36 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Με ημερήσια διάταξη 36 θεμάτων θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του νέου έτους, όπως είχαμε ενημερώσει έγκαιρα, την Τρίτη-30 Ιανουαρίου, στις 18.30, στο Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, επί της Ευαγγέλου Πεντζερίδου 3.  Η μερίδα του λέοντος περιλαμβάνει πολλά πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών και οχημάτων, αλλά και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2018. Αναλυτικά:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων για παραχώρηση γηπέδου Σταμάτας για αγώνες υποδομής της ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ( αρ.πρωτ.38153/20-11-17).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Δ & Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 3ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Κρυονερίου 17/12/2017».

ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«Συντήρησης Τεχνικής Υποστήριξης των εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης /Δημοτικής».

ΘΕΜΑ 5ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη Εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Δήμου και Υποσταθμός Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου Δ.Ε Διονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Παιδικής Θεατρικής Παράστασης στην Δημ. Ε. Άνοιξης 23/12/2017».

ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στην Δ.Ε Δροσιάς 26&27/12/2017».

ΘΕΜΑ 9ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Παιδικής Θεατρικής Παράστασης στην Δημ. Ε. Διονύσου 27/12/2017».

ΘΕΜΑ 10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Παιδικής Θεατρικής Παράστασης στην Δ.Ε Αγίου Στεφάνου 29/12/2017».

ΘΕΜΑ 11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στην Δ.Ε Σταμάτας 30/12/2017».

ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων».

ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017 στον Δήμο Διονύσου Χριστουγεννιάτικο Χωριό».

ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φύλαξη Χώρων Εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου Χωριού 2017 στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 15ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας XEROX».

ΘΕΜΑ 16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και Επισκευή Χλωριωτών Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».

ΘΕΜΑ 17ο:ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του τμήματος για «Έλεγχο και εντοπισμό αφανών διαρροών δικτύου ύδρευσης».

ΘΕΜΑ 18ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. «ΜΕ56384» & «ΜΕ59570» ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 263/2017 ΑΟΕ.

ΘΕΜΑ 19ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάθεση Υπηρεσίας για τη συνδιοργάνωση και συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στις εκστρατείες ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2017–2018 με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY’’».

ΘΕΜΑ 20ο: «Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης του οικονομικού έτους 2017 με ημερομηνία ανατροπής την 31/12/2017».

ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή αμοιβής δικηγόρου ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ 1.488,00 ευρώ με ΦΠΑ μετά από την υπ΄αριθ. 217 ΑΟΕ.».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 22ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 23ο: «Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 24ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 25ο: «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης τμήματος οδού Ασκληπιού της ΔΚ Κρυονερίου πέριξ των εγκαταστάσεων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ».

ΘΕΜΑ 26ο: Διαβίβαση της αρ.4/2018 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα “Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.

ΘΕΜΑ 27ο: «Xώρος Λειτουργίας Λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας».

ΘΕΜΑ 28ο: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 13 ΣΤΗ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALPHA DOMUS ATE».

ΘΕΜΑ 29ο: «Λήψη απόφασης ως προς την προσκύρωση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου σε ακάλυπτο ιδιοκτησίας Αιμιλίας Σιδέρη το γένος Λένη που βρίσκεται επί της οδού Ειρήνης 9 και Βοσπόρου και φέρει ΚΑ 011558 εντός του Ο.Τ. 69 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Δ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου Αττικής».

ΘΕΜΑ 30ο: Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του οδοστρώματος οδού Μαρμαρά της ΔΚ Σταμάτας μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού Γυμνασίου Λυκείου “Ώθηση”.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως αποκλειστικά για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρων στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη λειτουργία του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου»με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση Επιτροπής Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης Πράξης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της τροποποιημένης Ομάδας Έργου για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ 36ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Κατηγορίες:ΝΕΑ