Ν.4479/17: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΗΛ. Ο Β.ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ

Το ατυχές γεγονός στο γήπεδο Σταμάτας με τον πυλώνα φωτισμού που έπεσε, προκάλεσε σχόλια επί σχολίων για το ποιος ευθύνεται σε παρόμοιες περιπτώσεις, αφού όλα μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή στην καθημερινότητα, αλλά και στη ζωή γενικότερα. Αντί όμως να γίνει διαχείριση ανάλογη με τη σοβαρότητα του περιστατικού, ψύχραιμα και με βάση τη λογική, ξεκίνησε ένας …πόλεμος ανούσιος, με κοσμητικά επίθετα και ύβρεις. Ο πρόεδρος του ΑΟ Σταμάτας Βαγγέλης Κριεμάδης έδειξε από την πρώτη στιγμή ως υπεύθυνους της ζημιάς τους διοικούντες το Δήμο. Και τους το είπε κατάμουτρα, στους Αντιδημάρχους, οι οποίοι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συνέβη και να αξιολογήσουν  τα δεδομένα.

Τι ισχύει αλήθεια; Τι προβλέπει η έννομος τάξη; Ποιος είναι ο υπεύθυνος για τον πυλώνα που έπεσε στη Σταμάτα;

Το «dionysospost» από την πρώτη στιγμή δημοσίευσε το επίμαχο άρθρο, που απαντάει στο ανωτέρω κρίσιμο ερώτημα.

Το παραθέτουμε ξανά:

Νόμος 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/29-6-2017), Άρθρο 8΄, το οποίο προβλέπει:

«Προσθήκη άρθρου 56Ε στο ν. 2725/1999

Μετά το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 56Ε ως εξής:

«Άρθρο 56Ε

Κυρώσεις

Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ τιμωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης. Οι ποινές του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται και στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωματείου, αθλητικών ανώνυμων εταιρειών ή τμημάτων αμειβομένων αθλητών που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση. Ποινική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί και ο υπεύθυνος απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές ή δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων από τις επιτροπές του άρθρου 56Γ».

Χθες-Δευτέρα, ο Δήμος Διονύσου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει ρητά ότι «το ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου έχει παραχωρηθεί στον Α.Ο. Σταμάτας βάσει του παραχωρητήριου με αρ. πρωτοκόλλου 25829/31-8-2017». Η δε αναφορά του αριθμού πρωτοκόλλου έχει εν προκειμένω τη σημασία της και κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

Στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τόσο τη διάταξη του νόμου, όσο και το ανωτέρω επίμαχο σημείο της ανακοίνωσης του Δήμου Διονύσου, όπως μας ζήτησαν πάρα πολλοί αναγνώστες, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1.Υπάρχει παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου στον ΑΟ Σταμάτας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται νομικά.

2.Ο ιδιοκτήτης, ο Δήμος Διονύσου, από τη στιγμή που έχει παραχωρήσει την εγκατάσταση, δεν ευθύνεται.

3.Ο χρήστης, βάσει της κειμένης νομοθεσίας, ευθύνεται για οτιδήποτε συμβεί. Κι επειδή, έχουμε να κάνουμε με σύλλογο, νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ευθύνεται ο κατά το νόμο εκπρόσωπος του, δηλαδή ο πρόεδρος.

4.Η συγκεκριμένη διάταξη ωστόσο, έχει και ειδική αναφορά στον πρόεδρο, τον οποίο καθιστά συνυπεύθυνο, στο δεύτερο εδάφιο, όπου καθιερώνεται ευθύνη από κοινού, χρήστη και προέδρου, οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικά πρόσωπα.

5.Στην προκειμένη περίπτωση, χρήστης και πρόεδρος ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο, του Βαγγέλη Κριεμάδη.

Συμπέρασμα: ο Β.Κριεμάδης, είτε ως χρήστης, είτε ως πρόεδρος, όχι μόνο δεν γλιτώνει, αλλά είναι και ο μοναδικός υπεύθυνος. Πριν ανοίξει το στόμα του λοιπόν θα έπρεπε να γνωρίζει. Τουλάχιστον θα απέφευγε να γίνει γραφικός…