Γ.ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΕΡΟΣ 6ον: ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Το περίγραμμα της στρατηγικής της παράταξής του γνωστοποίησε ο Γιάννης Νικητόπουλος, επί σειρά ετών Δήμαρχος Ανοιξης, με την 6η κατά σειρά δημοσίευσή του, ως συνήθως μέσω του προσωπικού λογαριασμού στο facebook. Ιδού:

Γιαννης Νικητοπουλος

6η Δημοσίευση

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι
Ξεκινάμε την περιγραφή της Στρατηγικής της παράταξής μας ως Δημοτικής Αρχής, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν, όσα αναφέραμε, στις προηγηθείσες Δημοσιεύσεις, ως βάση συζήτησης:
-Προγραμματισμός, Σχεδιασμός,Υλοποίηση έργου, σε συνεργασία με τον Δημότη.
-Τα προαναφερθέντα μπορούν να γίνουν πράξη εάν, ο Δήμαρχος και γενικότερα η Δημοτική Αρχή δύνανται:
1ον Να εμπνεύσουν
Και 2ον Να είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την τοπική κοινωνία.
Η άμεση σύνδεσή τους με την Τοπική κοινωνία, προϋποθέτει την δραστηριοποίηση:
– Ολων των Δημοτικών-Τοπικών Συμβούλων.
– Την Συνεργασία όποιων Δημοτικών παρατάξεων το επιθυμούν.
– Την Συνεργασία όλων, δίχως εξαίρεση τον φορέων της περιοχής
– Αλλά το κυριότερο, την ύπαρξη τουλάχιστον 300 επιπλέον Εθελοντών Συμβούλων Γειτονιάς.
Όλα τα ανωτέρω στελέχη, με τους αναπληρωτές τους, λειτουργώντας σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, συνδέουν: τις απόψεις, θελήσεις, σκέψεις όλης της τοπικής κοινωνίας που θα ενδιαφερθεί, με την Δημοτική Αρχή.
Απαραίτητος ενδιάμεσος κρίκος, για την παραγωγή του έργου: Η έρευνα και μελέτη από εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες, αλλά και παραδείγματα επιτυχών προσπαθειών άλλων Δήμων της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης.
Σας ευχαριστώ.