1,85 ΕΚ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ο Δήμος Διονύσου είναι μέσα στους 71 ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις, που επιλέχτηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας για τη δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». Θα επιχορηγηθεί δε με  1.858.450 ευρώ από το πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής.

Υπ.Οικονομίας: 88,6 εκ. σε 71 ΟΤΑ για αναβάθμιση των δικτύων

Από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων. Ο τελικός πίνακας περιλαμβάνει  71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Πρόσφατα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατομμύρια ευρώ. Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος έφθασε στα 88.6 εκατομμύρια ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων, οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας η πρόταση του Δήμου Διονύσου βαθμολογήθηκε με 7,75 κατά την αξιολόγηση και κατατάχτηκε 19η ανάμεσα στις 71, που επιλέχτηκαν. Ενδεικτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη πρόταση τελικού πίνακα βαθμολογήθηκε με 9,04.