56η ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ

Ο Δήμος Διονύσου συνεχίζει τη συμμετοχή του στο καταναλωτικό κίνημα «Χωρίς Μεσάζοντες» με τη διοργάνωση της 56ης κατά σειρά δράσης, που θα πραγματοποιηθεί την μεθεπόμενη Τετάρτη-21 Φεβραουαρίου 2018 στη Δροσιά στην Πλατεία Ελ. Κορολή (επί της συμβολής των οδών Τραπεζούντος & Ρόδων) και ώρες 8.00 έως 14.00.

Οι δράσεις θα είναι ανοιχτές προς το κοινό, καθώς δεν θα υπάρξουν προπαραγγελίες.

Αξιοσημείωτα είναι τα εξής:

1. Στα προϊόντα που θα διατεθούν περιλαμβάνονται όλα τα πιστοποιητικά παραγωγής, συσκευασίας και προέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για το καθένα.

2. Οι παραγωγοί που έχουν επιλεγεί, αναλαμβάνουν την υποχρέωση την ημέρα της διανομής να αναρτούν σε ευκρινές σημείο τις προσυμφωνημένες τιμές των προϊόντων τους και να δίνουν αποδείξεις.

3. Ακόμα, μέρος από τα προϊόντα των παραγωγών θα διατεθούν στα Κοινωνικά Συσσίτια των Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Ροδοπόλεως και Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου.

Στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Διονύσου («dionysos.gr») υπάρχει η αναλυτική λίστα των προϊόντων που θα διατεθούν, οι τιμές τους, καθώς και περιγραφικά στοιχεία των συνεργαζόμενων παραγωγών.

Πληροφορίες:  213-2139806.