ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-27/2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ 20 ΘΕΜΑΤΑ – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Με 20 θέματα συνεδριάζει εκ νέου την προσεχή Τρίτη-27 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 6.30 το απόγευμα, όπως πάντα, στον γνώριμο χώρο του Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου Αγίου Στεφάνου, επί της Πεντζερίδου 3. Είναι η τέταρτη φετινή τακτική συνεδρίαση, η οποία θα ασχοληθεί και με την σοβαρή υπόθεση της διαβόητης πλέον πολεοδομικής μελέτης της Ανοιξης, που θα έρθει κατόπιν διαπαραταξιακής συμφωνίας προ ημερήσιας διάταξης. Στόχος είναι να συζητηθούν οι νομικές ενέργειες, που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να διαφυλαχτούν τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου Διονύσου και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει για το ένα εκατομμύριο, το οποίο πήγε στο …βρόντο, σ’ ένα εγχείρημα εξ αρχής ανέφικτο και ανεφάρμοστο.

Κατά τα άλλα, το μενού περιλαμβάνει εγκρίσεις αναγκαιοτήτων για παροχή διαφόρων υπηρεσιών και δαπανών, την Α’ αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2018, εγκρίσεις πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, την έγκριση του 3ου ΑΠΕ-τακτοποιητικού, του έργου «κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ΔΚ Δροσιάς», τέλος, την έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2015 της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη:

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υπηρεσία με τίτλο: «Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες του Δήμου».

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ωρίμανσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις του δημοτικού οδοφωτισμού (εναρμόνιση με οδηγίες του ΚΑΠΕ)».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: «Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2018».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2018 για συνεχιζόμενες / οφειλόμενες δαπάνες εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ».

ΘΕΜΑ 6ο: «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για υπηρεσίες ελέγχου λειτουργικής κατάστασης οικιακών υδρομετρητών».

ΘΕΜΑ 7ο: «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για υπηρεσίες διάγνωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης».

ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Μουσικές συναυλίες της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου ( συνοδεία πιάνου)».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Διενέργειας( Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υλικών και Υπηρεσιών που αφορούν στην Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση εκπαιδευτικού προσωπικού Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου κατά το σχολικό έτος 2017-2018».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Βιβλίων για τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Δράσεων Επιμόρφωσης στον Δήμο Διονύσου».

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια εντύπων (πανό, αφισών, δίπτυχων, τρίπτυχων, προσκλήσεων, μπάνερ, φακέλων και λοιπών εντύπων υλικών)».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση αναγκαιότητας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παροχής υπηρεσιών για την Ηχητική και Φωτιστική επιμέλεια εκδηλώσεων και παρέλασης της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου Δήμου Διονύσου, καθώς και την προμήθεια δύο δάφνινων στεφανιών».

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών, για την Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση αναγκαιότητας διοργάνωσης θεατρομουσικοχορευτικής παράστασης στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 18ο: «΄Εγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2015 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια αναλωσίμων για τους νέους εκτυπωτές του Δήμου Διονύσου».