«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Την υλοποίηση Ειδικού Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων ΟΤΑ, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία υπεγράφη ήδη από τον Υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη και τον Αναπληρωτή  Υπουργό Οικονομικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης Α. Χαρίτση. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφεί και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί σχετικό ΦΕΚ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ΚΥΑ, «το πρόγραμμα θα έχει τη διακριτική ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και ο συνολικός προϋπολογισμός για όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του θα ανέλθει στα δύο δισεκατομμύρια ευρώ».

Η χρηματοδότηση των έργων θα πραγματοποιείται μέσω επενδυτικών δανείων, που θα χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Θα συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και θα αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση, αποτελεί θετικό βήμα. Με το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» δίδεται η δυνατότητα στους Δήμους να υλοποιούν απευθείας έργα με ταχύτερους ρυθμούς και χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων» δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης.

Στόχοι και σκοποί του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατασκευή έργων και η προμήθεια εξοπλισμού στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάσταση ΧΑΔΑ (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης – αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος, το οποίο θα έχει συνολική διάρκεια τεσσάρων χρόνων, την περίοδο 2018 -2022, είναι:

  • Η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη
  • Η βελτίωση βασικών υποδομών Δήμων
  • Η εξυπηρέτηση των κατοίκων στους τομείς περιβαλλοντικών έργων
  • Η άρση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Δικαιούχοι στην υλοποίηση των έργων είναι οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, οι ΔΕΥΑ και οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση αφού λάβει την έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή της.

Ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα αρχίζει μέσω πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.