ΝΕΑ

ΜΕ 16 ΥΠΕΡ, 10 ΚΑΤΑ, 1 ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με ψήφους 16 υπέρ, 10 κατά και 1 λευκό εγκρίθηκε η Α’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος, 2018, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε την πολυσέλιδη, εμπεριστατωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία, «μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 προέκυψαν νέες ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από τα έγγραφα των υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες απαιτούν τη δημιουργία νέων ή την ενίσχυση ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων εξόδων, την ανάγκη για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση της ονομασίας ΚΑΕ, την αποτύπωση στον προϋπολογισμό της έκπτωσης των αναδόχων έργων, προμηθειών και προμηθειών μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και τυχόν πληρωμών που διενεργήθηκαν μέσα στο ο.ε. 2017…».

Η αναμόρφωση χαρακτηρίζεται «υποχρεωτική» από τις Οικονομικές Υπηρεσίες, ενώ «τα τακτικά έσοδα παρέμειναν ως είχαν, δηλαδή:

-Τακτικά έσοδα: 12.229.515,96 ΕΥΡΩ

-Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά: 2.604.300,00 ΕΥΡΩ

Σύνολο Τακτικών: 14.833.815,96 ΕΥΡΩ».

Categories: ΝΕΑ