ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Με αφορμή την διάταξη του υπουργείου Παιδείας, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή και προβλέπει την υποχρεωτική σταδιακή ένταξη από το σχολικό έτος 2018-2019 των νηπίων τεσσάρων ετών στα νηπιαγωγεία, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης απέστειλε επιστολή προς όλους τους Δημάρχους της χώρας, ζητώντας να αποστείλουν στοιχεία, σχετικά με τον αριθμό νηπίων, τις υποδομές, αλλά και το προσωπικό που διαθέτουν.

Στην επιστολή επισημαίνεται πως πάγια θέση της ΚΕΔΕ παραμένει ότι η εφαρμογή αυτής της διάταξης θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία πετυχημένων δομών, όπως επίσης και στον  οικογενειακό προγραμματισμό των πολιτών. Παράλληλα εκφράζει την άποψη ότι θα κινδυνεύσουν χιλιάδες θέσεις εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, ζητούνται συγκεκριμένα στοιχεία από τους Δήμους με στόχο να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και να αναδειχθούν τα προβλήματα, οι ελλείψεις σε υποδομές και σε προσωπικό.

Ειδικότερα οι Δήμοι καλούνται να συμπληρώσουν σε σχετικό πίνακα που επισυνάπτεται στην επιστολή τα εξής στοιχεία:

α) Τον συνολικό αριθμό των νηπίων ηλικίας 4-5 ετών του Δήμου

β) Τον συνολικό αριθμό των νηπίων που είναι εγγεγραμμένα στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου και με την εφαρμογή της διάταξης τον Σεπτέμβριο του 2018 θα εγγραφούν στα νηπιαγωγεία ( συμπληρώνουν δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής την ηλικία των 4 ετών)

γ) Τη δυναμικότητα των τμημάτων στα Νηπιαγωγεία, τον αριθμό των τμημάτων που θα απαιτηθούν, καθώς και τον αριθμό των αιθουσών.

δ) Το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα απαιτηθεί για την λειτουργία των επιπλέον τμημάτων αυτών.