ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 13 Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΖ

Την προσεχή Τρίτη και 13 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο, θα συζητηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ο  κανονισμός λειτουργίας και παραχώρησης των Πολιτιστικών Κέντρων,  χωρίς τροποποιήσεις. Πρόκειται για το ίδιο σχέδιο, που είχε τεθεί σε διαβούλευση κατά το τελευταίο δίμηνο.  Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τρία θέματα, τα οποία είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών κέντρων Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 3ο:  Τοποθέτηση στύλων απαγόρευσης στάθμευσης σε κατοικίες Α.Μ.Ε.Α στη ΔΚ Δροσιάς.