ΝΕΑ

Η ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ 4,5 ΕΚ ΕΥΡΩ

Αποφασίστηκε από την Περιφέρεια η βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης της
Λεωφ. Διονύσου, καθώς εγκρίθηκε η κατασκευή του δημοσίου έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 29 Δροσιά – Διόνυσος – Ν. Μάκρη». Πιο συγκεκριμένα, σημαντικά έργα οδοποιίας με απαλλοτριώσεις και υποδομές για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Ανατολικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Πέτρου Φιλίππου. 

Το πρώτο έργο αφορά στην κατασκευή οδών και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, προϋπολογισμού 3.968.000 ευρώ. Ειδικότερα στην 1η και 4η Πολεοδομικές Ενότητες (Μυκηναϊκοί Τάφοι-Γήπεδο) της ΔΕ Σπάτων οι εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθαιρέσεις, υποβάσεις-βάσεις οδοστρωσίας, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, κατασκευή ρείθρων, πεζοδρομίων σε ορισμένα σημεία, ενώ οι εργασίες ύδρευσης, όπου απαιτείται, περιλαμβάνουν σωληνώσεις και υδραυλικές εργασίες.

Το άλλο έργο αφορά στην απαλλοτρίωση έκτασης 385.168 τ.μ., απαραίτητης για τη βελτίωση την υφιστάμενη χάραξης της Λεωφόρου Διονύσου, καθώς εγκρίθηκε η κατασκευή του δημοσίου έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 29 Δροσιά – Διόνυσος – Ν. Μάκρη», η οποία συνδέει τα βόρεια προάστια με τις ανατολικές περιοχές της Αττικής. Υποτμήμα της προαναφερθείσας οδού, διευκρίνισε ο κ. Φιλίππου, είναι το υπεραστικό τμήμα μήκους 11,79 χλμ., που συνδέει τον Διόνυσο με τη Νέα Μάκρη, για την κατασκευή του οποίου θα κηρυχθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία της συγκεκριμένης οδού είναι σημαντική σε όλη την διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα δε τους θερινούς μήνες καθώς εξυπηρετεί (εκτός των μόνιμων κατοίκων) παραθεριστές, αλλά και διερχόμενους από την ευρύτερη περιοχή προς τις παραλίες της Ανατολικής Αττικής.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Categories: ΝΕΑ