ΝΕΑ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ-26/3 ΜΕ 19 ΘΕΜΑΤΑ

Με ημερήσια διάταξη 19 θεμάτων συνεδριάζει τη Δευτέρα-26 Μαρτίου, στις 9 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου. Είναι η 8η δημόσια τακτική συνεδρίαση για το 2018. Πέρα από εγκρίσεις δαπανών γραφειοκρατικής ρουτίνας από τον κατάλογο ξεχωρίζουν η επείγουσα απευθείας ανάθεση για αποκατάσταση του πυλώνα φωτισμού του γηπέδου Σταμάτας (που έπεσε, φτιάχτηκε, αλλά δεν έχει πληρωθεί ακόμη) και η έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την αντικατάσταση των τεχνιτών χορτοταπήτων στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγίου Στεφάνου, Ανοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, προϋπολογισμού 1.150.000,00€ (με ΦΠΑ). Ο εργολάβος που προκρίθηκε, σημειωτέο, έδωσε έκπτωση 40% επί του ανωτέρω ποσού.

Η ημερήσια διάταξη αναλυτικά:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Χανιώτη Παναγιώτας (7.956,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασμού».

ΘΕΜΑ 2: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή των Δικαστικών εξόδων και των τόκων υπερημερίας τελεσίδικων Διαταγών Πληρωμής».

ΘΕΜΑ 3: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή των Δικαστικών εξόδων και των τόκων υπερημερίας Διαταγών Πληρωμής».

ΘΕΜΑ 4: «Λήψη απόφασης για αποδοχή απόφασης – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων».

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5: «Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

ΘΕΜΑ 6: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV): 90611000-3 – ΑΔΑΜ: 17REQ002203511 και 2)Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

ΘΕΜΑ 7: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων».

ΘΕΜΑ 8: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και χρωμάτων» για τις ομάδες Α (υλικά οικοδομής), Γ ( Ξυλεία») και Ε (Αλουμίνια)».

Τμ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9: «Αποδοχή δωρεάς για ηχητική κάλυψη παρελάσεων 25__ Μαρτίου 2018».

Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 10: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017».

ΘΕΜΑ 11: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017».

ΘΕΜΑ 12: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017».

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 13: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση (για την Αποκατάσταση Πυλώνα Φωτισμού λόγω Ζημιάς και Προμήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών Προβολέων στους Ιστούς του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Δ. Ε. Σταμάτας για Αποκατάσταση Φωτισμού λόγω Ζημιάς), Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Ποσού».

ΘΕΜΑ 14: «Αίτηση της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας περί καταβολής αποζημίωσης για την καταστροφή του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση πεύκου πάνω σε αυτό».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 15: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 8 Μαρτίου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.150.000,00€ (με ΦΠΑ)».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 16: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος συμβιβασμού της εταιρείας ‘ANAGLIFO STAMPA’».

ΘΕΜΑ 17: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Διονύσου για την προσφυγή του ενάντια στο νέο σταθμών διοδίων σε ανάδοχο και έγκριση δαπάνης ύψους 5.952,00€ ΑΔΑΜ : 18REQ002815244 CPV 98300000-6».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 18: «Λήψη απόφασης περί παραίτησης από ασκηθέντα ένδικα μέσα».

ΘΕΜΑ 19: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».

Κατηγορίες:ΝΕΑ