ΝΕΑ

«ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»: ΣΥΜΜΑΖΕΥΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΣΥΜΜΑΖΕΥΤΑ

Στο στόλο των 125 οχημάτων του Δήμου Διονύσου, στην ακαταστασία, που επικρατούσε επί χρόνια ολόκληρα, αλλά και στο συμμάζεμα, που επιτεύχθηκε με συντονισμένες ενέργειες αναφέρεται Δελτίο Τύπου των «Ανοιχτών Οριζόντων», της δημοτικής παράταξης του Δημάρχου Διονύσου Διονύση Ζαμάνη. «Μέσα σε 3,5 χρόνια συμμαζεύτηκαν τα ασυμμάζευτα» είναι η κεντρική ιδέα, ενώ παρατίθενται συγκεκριμένα στοιχεία για την προτέρα κατάσταση, αλλά και την τωρινή.

«Σήμερα, ο Δήμος Διονύσου διατηρεί για το σύνολο των οχημάτων του (125) πλήρες αρχείο και για κάθε μια επισκευή, το οποίο είναι στη διάθεση του κάθε πολίτη ανά πάσα στιγμή» επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Δίδεται επίσης έμφαση στην τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων και οφειλών στις τράπεζες, την ανανέωση του στόλου, την αξιοποίηση εν τέλει της περιουσίας του Δήμου που σάπιζε.

Το πλήρες κείμενο:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Με δύο λόγια…

Στόλος αυτοκινήτων του Δήμου:
Μέσα σε 3,5 χρόνια συμμαζεύτηκαν τα ασυμμάζευτα

Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε πρόσφατα η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Αγγελική Πέππα για την υποδειγματική τακτοποίηση του στόλου οχημάτων του Δήμου τα τελευταία 3,5 χρόνια.

Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους για το εντυπωσιακό νοικοκύρεμα της τελευταίας τριετίας:
• Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 δεν υπήρχε ούτε ένα όχημα μεταβιβασμένο στον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου. Όλες οι άδειες εξακολουθούσαν να είναι στις παλιές Κοινότητες ή Δήμους.
• Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014, από τα 110 οχήματα που διέθετε ο Δήμος, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κανένα δεν είχε συγκροτημένο φάκελο.

Σήμερα, ο Δήμος Διονύσου διατηρεί για το σύνολο των οχημάτων του (125) πλήρες αρχείο και για κάθε μια επισκευή, το οποίο είναι στη διάθεση του κάθε πολίτη ανά πάσα στιγμή.

Πώς επιτεύχθηκε αυτό το αποτέλεσμα:

• Η νέα δημοτική αρχή προχώρησε σε ανασύσταση των φακέλων για κάθε όχημα με το σύνολο των δικαιολογητικών, τόσο των τιμολογίων και των σχετικών εγκρίσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όσο και των εγγράφων από τα κατά περίπτωση τελωνεία και το αρμόδιο Υπουργείο. Έγινε μάλιστα επικοινωνία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό για την ταξινόμηση των οχημάτων, καθώς και για τις εγκρίσεις τύπου, διότι κάποια από τα οχήματα, λόγω ξεπερασμένης τεχνολογίας, δεν μπορούσαν να ταξινομηθούν. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορούσαν να είναι σήμερα στο στόλο του Δήμου (η εκτιμώμενη αξία των συγκεκριμένων οχημάτων ξεπερνάει τα 200.000 ευρώ).

• Σήμερα, σε αντίθεση με το παρελθόν, ο Δήμος διαθέτει πλήρη φάκελο για κάθε όχημα με πιστοποιητικό ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων σε ισχύ, ABS και ταχογράφο όπου απαιτείται, τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιση.

• Επιπλέον, έγινε τακτοποίηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων από τις παλιές Κοινότητες ή Δήμους, καθώς επί σειρά ετών τέλη κυκλοφορίας δεν πληρωνόντουσαν, ενώ δεν γινόταν ανανέωση στα πιστοποιητικά ΚΤΕΟ και τους ταχογράφους, γεγονός που είχε σημαντικές χρηματικές προσαυξήσεις. Επιπρόσθετα τακτοποιήθηκαν φορολογικά συγκεκριμένα οχήματα (απορριμματοφόρα – υδροφόρες ), τα οποία απαλλάσσονται από τέλη κυκλοφορίας, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ1214/31-10-2011 του Υπουργείου Οικονομικών, εξοικονομώντας σε ετήσια βάση 12.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

• Ο Δήμος προχώρησε, επίσης, σε τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων στις τράπεζες, εξοφλώντας το σύνολο των υποχρεώσεων για τα οχήματα που είχαν αγοραστεί με τη διαδικασία LEASING.

• Απομακρύνθηκαν παλαιά οχήματα μέσω διαδικασίας πλειστηριασμού, σε συνεργασία πάντα με τον ΟΔΔΥ. Η συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και προγραμματίζεται και νέα.

Εξίσου σημαντικό: Ανανεώθηκε ο στόλος και αξιοποιήθηκε περιουσία του Δήμου που σάπιζε. Ανακατασκευάστηκαν βαρέα οχήματα που είχαν υποπέσει σε αχρηστία (μηχάνημα έργου RAM, UNIMOG, λεωφορεία κ.α.) και ο Δήμος απέκτησε 9 καινούργια οχήματα (1 καλαθοφόρο, 1 απορριμματοφόρο, 3 επιβατικά, 1 μηχάνημα έργου BOBCAT, 2 φορτηγά μη ανατρεπόμενα και 1 φορτηγό ανατρεπόμενο), που ενίσχυσαν τις υπηρεσίες καθαριότητας και περιβάλλοντος.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Δήμος Διονύσου ανήκει πλέον σε μία ομάδα ελαχίστων Δήμων που διαθέτουν οχήματα πλήρως τακτοποιημένα και ταξινομημένα.
Νοικοκύρεμα στην πράξη».

Categories: ΝΕΑ