ΝΕΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΘΕΡΟΥΣ

Δύο σημαντικές αναγκαιότητες, που αφορούν το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων και τον καθαρισμό οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για λόγους πυροπροστασίας εγκρίθηκαν χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο με την προβλεπόμενη αυξημένη πλειοψηφία  των 21 συμβούλων. Η διοικούσα παράταξη του Δημάρχου Διονύση Ζαμάνη είχε απουσίες (γύρω στους 16-17 παρόντες), οπότε χρειάστηκε η συνδρομή της αντιπολίτευσης προκειμένου να περάσουν τα δύο αυτά ιδιαίτερης σημασίας για την υγεία και την ασφάλεια των δημοτών θέματα ενόψει του θέρους, που είναι κοντά.

Στον αντίποδα, δεν …έβγαλαν 21 και επομένως δεν εγκρίθηκαν τα υπόλοιπα θέματα, που έφερε η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και αφορούσαν: την κοπή υψηλών και επικίνδυνων δένδρων, την μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, τον οδοκαθαρισμό και την καθαριότητα σε πλατείες-κοινόχρηστους χώρους, τέλος, την αγορά κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.

Categories: ΝΕΑ