ΝΕΑ

ΠΟΤΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟ

Σε δύο περιπτώσεις μπορεί ένας δήμος ή νομικό πρόσωπο του να μην δεχθούν διοριστέο από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 3Κ/2018, που ανακοίνωσε ο ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει ρητά και η εγκύκλιος Σκουρλέτη με την οποία δόθηκαν οδηγίες στους δήμους για την πρόσληψη των προσωρινά διοριστέων «για όλες τις ειδικότητες που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, πέραν των απαιτουμένων τίτλων σπουδών, θα πρέπει να ζητηθούν και προσκομισθούν οι προβλεπόμενες άδειες από τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους και προς αποφυγήν πάσης φύσεως ατυχημάτων».

Με άλλα λόγια ο φορέας διορισμού, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία επιτυχών από τους προσωρινούς πίνακες, πρέπει να ζητήσει να προσκομιστούν μεταξύ άλλων:

-Απολυτήριο τίτλο σπουδών. Για παράδειγμα αν ένας υποψήφιος ΥΕ κατέχει Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου μετά το 1980, αλλά στην ηλεκτρονική του αίτηση έχει δηλώσει, είτε εκ παραδρομής, είτε σκόπιμα (σ.σ. αυτό δεν μπορεί να διερευνηθεί και άρα δεν υπάρχει δυνατότητα νομικών κυρώσεων) ότι έχει τον απαραίτητο τίτλο σπουδών, ο δήμος δεν μπορεί να τον προσλάβει. Κι αυτό γιατί η προκήρυξη είναι σαφής: «Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), της προκήρυξης  ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει…Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980), ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής».

-Εφόσον πρόκειται για ειδικότητα για την οποία απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (πχ οδηγός), τις προβλεπόμενες άδειες οδήγησης, «στο πλαίσιο, όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο,  της διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους και προς αποφυγήν πάσης φύσεως ατυχημάτων».

Να σημειωθεί ότι, όπως έγραψε η aftodioikisi.gr, τα συγκεκριμένα έγγραφα ζητούνταν μεταξύ άλλων και από τους δήμους Αθηναίων, Αμαρουσίου και πριν την έκδοση της εγκυκλίου Σκουρλέτη.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, σε περίπτωση που διοριστέος από τους προσωρινούς πίνακες δεν δεχθεί την θέση, ο φορέας δεν μπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψη επιλαχόντα, αλλά η θέση παραμένει κενή έως την έκδοση των οριστικών πινάκων. Το ίδιο, βεβαίως, ισχύει και στην περίπτωση που ο φορέας αποκλείσει για έναν από τους παραπάνω λόγους τον διοριστέο των προσωρινών πινάκων.

Πηγή: aftodioikisi.gr

 

Categories: ΝΕΑ