ΣτΕ: ΤΟ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Της Μαρίας Δήμα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν είναι αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων η κατάργηση ή η διάνοιξη αγροτικών δρόμων, καθώς η σχετική «μεταφορά» αγροτικών οδών μπορεί να γίνεται μόνο από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρόκειται για απόφαση της επταμελούς, αυξημένης σύνθεσης του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία «το οδικό δίκτυο ενός ΟΤΑ δεν αποτελεί τοπική του υπόθεση, εφόσον συνάπτεται τόσο με το υπόλοιπο δίκτυο της χώρας, όσο και με την προστασία των γεωσυστημάτων του φυσικού χώρου, τα οποία αποτελούν στοιχείο της εθνικής φυσικής κληρονομιάς».

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο απασχόλησε η υπόθεση ξενοδοχειακής εταιρείας στην Πελοπόννησο, η οποία ζήτησε από τον τοπικό δήμο τη μεταφορά αγροτικών δρόμων, μήκους 1.840 μ., που διέρχονται από την ιδιοκτησία της στην εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχή και την αντικατάστασή τους με άλλες οδούς, μήκους 2.600 μ. και πλάτους 6 μ.

Σκοπός της εταιρείας ήταν η τουριστική αξιοποίηση της ιδιοκτησίας της, με τη δημιουργία γηπέδου γκολφ 18 οπών και ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων 5 αστέρων, δυναμικότητας 736 κλινών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου ενέκρινε υπό προϋποθέσεις τη σχετική «μεταφορά», ενώ εξουσιοδότησε τον δήμαρχο «να υπογράψει συμβολαιογραφική πράξη –η οποία και υπεγράφη- με την οποία θα παραχωρούνται στην κοινή χρήση οι νέοι δρόμοι που θα κατασκευαστούν εις βάρος της ιδιοκτησίας της εταιρείας».

Όμως ιδιοκτήτρια αγροτεμαχίου τής περιοχής άσκησε προσφυγή στην αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία έγινε δεκτή και ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «ως μη νόμιμη». Έτσι η ξενοδοχειακή επιχείρηση προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της επιτροπής της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι δικαστές απέρριψαν την προσφυγή, με το εξής σκεπτικό (απόφαση 665/2018):

«Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη “μεταφορά” αγροτικών οδών, που διέρχονται μέσω του ακινήτου της ξενοδοχειακής εταιρείας εις βάρος της ιδιοκτησίας της αιτούσας, οι οποίες θα τεθούν ομοίως στην κοινή χρήση. Ο Δήμος αναρμοδίως ενέκρινε την κατάργηση και τη δημιουργία αγροτικών οδών, διότι η σχετική αρμοδιότητα ασκείται με πράξη του αρμόδιου για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό κρατικού οργάνου.

»Για την πραγματοποίηση σχετικών έργων οδοποιίας απαιτείται, κατ’ αρχήν, να τηρηθεί προηγουμένως η διαδικασία της υποβολής περιβαλλοντικής έκθεσης ή προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων».

Πηγή: Εφημερίδα των συντακτών