ΝΕΑ

10-31 ΜΑΪΟΥ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

O Δήμος Διονύσου έδωσε στη δημοσιότητα χρηστικές πληροφορίες για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. αλλά και στοιχεία για την οικονομική συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων, που υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων. Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου (dionysos.gr) και περιλαμβάνει βεβαίως και την αίτηση, την ατομική κάρτα υγείας φιλοξενούμενου παιδιού, αλλά και τα κριτήρια μοριοδότησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2018-2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 ΜΑΪΟΥ 2018 έως 31 ΜΑΪΟΥ 2018
Τόπος υποβολής αιτήσεων : Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28, Άγιος Στέφανος (1ος όροφος )
Ώρες υποβολής αιτήσεων : 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.
Τηλέφωνo: 210-8141700
Fax : 210-8143723
Ε-mail : estia@dionysos.gr

Σημείωση :
Βρεφικά Τμήματα : για ηλικία 18 μηνών έως 2,5 ετών λειτουργούν στα Παραρτήματα των Σταθμών Α’ Δροσιάς, Β΄Δροσιάς, Άνοιξης, και Κρυονερίου.
Παιδικά Τμήματα : από 2,5 ετών έως και την ηλικία του προνηπίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.) Πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης (δεν απαιτείται για παιδιά που ήδη φιλοξενούνται)
2.) Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού συμπληρωμένο από τον παιδίατρο
 (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου ) και
 απαραίτητα φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων του βιβλιαρίου υγείας του.
3.) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου (6) εξαμήνου.
4.) Δικαιολογητικά εργασίας (ανά περίπτωση)
 Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη Βεβαίωση Εργασίας από τον εργοδότη και των δύο γονέων με μηνιαίες αποδοχές και ωράριο εργασίας , καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων της εργαζόμενης μητέρας για τους τελευταίους 3 μήνες του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση εργοδότη .
Για πρόσφατη πρόσληψη απαιτείται αντίγραφο αναγγελίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.
 Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
 Ελεύθεροι επαγγελματίες:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος και
β) βεβαίωση ασφάλισης του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα ή το τελευταίο αποδεικτικό πληρωμής.
 Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α.
 Απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση, βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (απαραίτητη κατάθεση)
 Για εργαζόμενους με εργόσημο απαιτείται :
α) Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση Εργοδότη από την οποία θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης και ότι
συνεχίζεται η απασχόληση έως σήμερα.
β) αντίγραφο αποδεικτικού εξαργύρωσης εργοσήμου για τους τελευταίους 3 μήνες ή βεβαίωση του ΙΚΑ .
 Για άνεργους γονείς απαιτείται Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ ή πρόσφατη βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. Για ανέργους που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας απαιτείται εγκριτική απόφαση του ΟΑΕΔ.
5.) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας γονέων (ΜΟΝΟ με φωτοαντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας) .
Σε περίπτωση φιλοξενίας απαιτείται αντίγραφο του Ε1των γονέων του νηπίου τρέχοντος έτους και φωτοαντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
6.) Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου οικονομικού έτους 2018 (Εκκαθαριστικό Σημείωμα αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2017 έως 31/12/2017). Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης, θα υποβάλλεται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2018.
Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.
Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εξωιδρυματικό επίδομα τυφλών, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ και η αποζημίωση απόλυσης. Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν, θα πρέπει να προσκομίσουν τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση.
7.) Άδεια διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς). Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.
Όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται συνημμένα με την αίτηση θα πρέπει να είναι ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ευκρινή φωτοαντίγραφα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΕΤΑΑ
( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ )

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, για να αυξήσουν κατά πολύ την πιθανότητα φιλοξενίας του τέκνου τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας , εκτός από την αίτηση που θα υποβάλουν στην υπηρεσία μας θα πρέπει να
καταθέσουν και αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο οποίο προτίθεται να ενταχθούν οι Σταθμοί μας με μεγάλο αριθμό θέσεων.
Όσων οι αιτήσεις γίνουν δεκτές εξασφαλίζουν θέση για ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενία στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και ενημερωτικό και έντυπο υλικό θα μπορείτε να αναζητήσετε στο site της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται εντός του μηνός Ιουνίου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
.
Α.) Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, απαιτείται βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Κ.Ε.Π.Α. (σε ισχύ).
Β.)Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρία εγγράφονται στις δομές μας, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του στο βρεφικό-παιδικό σταθμό, εφόσον βέβαια διαθέτει την αναγκαία υποδομή και υπάρχει το κατάλληλο, εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδός (ΦΕΚ 4249/τβ’/5-12-2017).
Γ) Για άγαμη μητέρα απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
Δ) Για παιδί αποθανόντα γονέα/εων απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου,εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Ε) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.
Ζ) Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.
Η) Για γονείς που είναι συνταξιούχοι απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση σύνταξης .
Θ) Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης. Για γονείς που είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει, απαιτείται δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
1. ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Τραπεζούντος 84, Αγ Στέφανος τηλ.210-6218883
2.ΑΒΥΠ εντός του Στρατοπέδου ΑΒΥΠ τηλ.210-8161895
3.Α’ ΔΡΟΣΙΑ Γρ. Λαμπράκη 10, Δροσιά τηλ. 210- 8134707
4.Β’ ΔΡΟΣΙΑ Κύπρου 20, Δροσιά τηλ. 210-8152444
5.ΑΝΟΙΞΗ Κίρκης και Διονύσου, Άνοιξη τηλ. 210- 6228120
6.ΡΟΔΟΠΟΛΗ Καραϊσκάκη 2, Ροδόπολη τηλ. 210- 6210129
7.ΚΡΥΟΝΕΡΙ Λ. Κρυονερίου & Κων/λέως Κρυονέρι, τηλ. 210-6220949
8.ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ανθέων 56- Διόνυσος τηλ.210-8005774

Συν. 1.Αίτηση Εγγραφής – Επανεγγραφής
2.Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενούμενου Παιδιού
3. Οικονομική συμμετοχή
4. Μοριοδότηση

Την αίτηση εγγραφής-επανεγγραφής νηπίων-βρεφών 2018-2019, την ατομική κάρτα υγείας φιλοξενούμενου παιδιού, την οικονομική συμμετοχή και τη μοριοδότηση, βάσει των κριτηρίων επιλογής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου (dionysos.gr)

Categories: ΝΕΑ