ΝΕΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «SUMMER CAMP»

Άλλος ένας διαγωνισμός, ανοικτός ηλεκτρονικός δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου. Αφορά το «Summer Camp», το εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα για τα παιδιά, αλλά και τους εργαζόμενους γονείς, που διεξάγεται φέτος για τέταρτη φορά. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 149.990,40€, συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% και η προθεσμία παραλαβής προσφορών λήγει στις 28/05/2018, στις ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος με το κατάλληλο προσωπικό και μέσα θα αναλάβει την υλοποίηση των καλοκαιρινών πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών δράσεων με τον διακριτικό τίτλο «Summer Camp Διονύσου 2018» του Δήμου Διονύσου. Οι προς ανάθεση παρεχόμενες υπηρεσίες συνίστανται στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού – ανθρώπινου δυναμικού για την στελέχωση και λειτουργία των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών τμημάτων του προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2018» του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Δήμου Διονύσου, «το Summer Camp αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο στους δημότες, προσφέροντας δημιουργικές διεξόδους στα παιδιά και μαθαίνοντας τους τα οφέλη της άθλησης και του υγιεινού τρόπου ζωής, καλλιεργώντας τους αξίες ευγενούς άμιλλας, γεμίζοντας ταυτόχρονα τον ελεύθερο χρόνο τους με πλούσιες δραστηριότητες, εμπειρίες, δράση και γνώση. Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, το Summer Camp αποτελεί μια σημαντική κοινωνική παροχή του Δήμου, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα, υπό την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών, στηρίζοντας στην πράξη οικογένειες της πόλης μας, οι οποίες με ένα συμβολικό κόστος μπορούν να προσφέρουν ένα χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι στα παιδιά τους, με αθλητικά δρώμενα, παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες. Στόχος μας είναι τα παιδιά να διασκεδάσουν, να αθληθούν και να εκφραστούν μέσα από διάφορες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα να μπορέσουμε να παρέχουμε υποστήριξη στους εργαζόμενους γονείς της πόλης μας μετά το κλείσιμο των σχολείων, γεγονός που τεκμηριώνει την ανάγκη συνέχισης του Προγράμματος και επέκτασής του”.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο μεγάλες ενότητες, ήτοι:                                    Δημιουργικό – Ψυχαγωγικό Camp: Θα βασιστεί στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών, μέσα από προγράμματα και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, όπου τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους, αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να εκφράζονται δημιουργικά, να αξιοποιούν τις ικανότητές τους και να λειτουργούν μέσα σε ομαδικό πνεύμα. Αποσκοπεί στην κάλυψη καλλιτεχνικών & ψυχαγωγικών αναγκών των παιδιών, καθώς και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και ταλέντων τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών (παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι και ΣΤ’ Δημοτικού) και οι δραστηριότητες θα φιλοξενηθούν σε τέσσερα (4) κέντρα σχολεία-νηπιαγωγεία ή αθλητικά κέντρα του Δήμου κατά τις δύο πρώτες περιόδους (Α,Β) και σε τρία (3) την τρίτη περίοδο (Γ).

Αθλητικό Camp: Αποσκοπεί στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των παιδιών, καθώς και στη διεύρυνση των αθλητικών τους δεξιοτήτων και ταλέντων, μέσω νέων αθλητικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 – 13 ετών (παιδιά από Γ’ Δημοτικού μέχρι και Α’ Γυμνασίου) και οι δραστηριότητες θα φιλοξενούνται σε δύο (2) αθλητικά κέντρα του Δήμου κατά τις δύο πρώτες περιόδους (Α,Β) και σε ένα (1) την τρίτη περίοδο (Γ). Η τελική επιλογή των Σχολείων-Νηπιαγωγείων και των Αθλητικών Κέντρων που θα οριστούν ως Κέντρα Εφαρμογής του Προγράμματος, θα γίνει με κριτήριο τους χώρους που διαθέτουν και το σημείο που βρίσκονται γεωγραφικά στον Δήμο, ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση των συμμετεχόντων στα Κέντρα.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) περιόδους των δέκα (10) εργάσιμων ημερών:

Α’ Περίοδος: Δευτέρα 18/06/2018 έως και Παρασκευή 29/06/2018

Β’ Περίοδος: Δευτέρα 02/07/2018 έως και Παρασκευή 13/07/2018 Σελίδα

Γ’ Περίοδος: Δευτέρα 16/07/2018 έως και Παρασκευή 27/07/2018

Επισημαίνεται ότι, λόγω της μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή από τους γονείς – κηδεμόνες, έχει αυξηθεί ο αριθμός συμμετοχών των παιδιών, ενώ θα λειτουργήσουν και ειδικά τμήματα για παιδιά νηπιακής ηλικίας.

Τα Camps θα λειτουργούν Δευτέρα – Παρασκευή. Η άφιξη των παιδιών θα γίνεται από τις 8:00 έως τις 8:30 και η αναχώρηση από τη 13:10 – 13:30 ή από τις 15:40 – 16:00.

Οι αθλητικές δραστηριότητες του Camp ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν:                                     • Ποδόσφαιρο • Μπάσκετ • Ping Pong • Βόλεϊ • Αυτοάμυνα • Στίβο

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν:                                                 • Παιχνίδια γνώσεων • Παιχνίδια κρίσης • Ομάδες συζήτησης • Λέσχη βιβλίου

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν:                                                   • Θεατρικό παιχνίδι • Μουσικοκινητική αγωγή • Μοντέρνο χορό • Zumba Kids • Παραδοσιακοί χοροί • Παιχνίδια κρίσης και σκέψης • Εικαστικά • Κατασκευές • Μουσική      • Επιτραπέζια • Κουκλοθέατρο • Ταινίες Σύνθεση Ομάδων

Το φετινό πρόγραμμα θα μπορεί να καλύψει συνολικά 2.100 θέσεις παιδιών.

Το κόστος εγγραφής – κράτησης θέσης στο πρόγραμμα για το κάθε παιδί ανά χρονική περίοδο είναι: 10 ευρώ για τους δημότες – κατοίκους του Δήμου Διονύσου, 5 ευρώ για τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες, ανέργους του Δήμου Διονύσου.

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21/05/2018, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των σχετικών με το πρόγραμμα λεπτομερειών.

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής για το σύνολο των υπηρεσιών».

 

 

Categories: ΝΕΑ