ΝΕΑ

ΜΕ 14-6 ΠΕΡΑΣΕ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΧΩΡΩΝ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με σχετική άνεση μάλιστα, παρά τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης, η αναγκαιότητα φύλαξης δημοτικών κτηρίων, εγκαταστάσεων και γενικά άλλων χώρων. Οι θετικές ψήφοι ήταν 14, οι αρνητικές 6, ενώ υπήρξαν και δύο λευκά. Σύμφωνα με την εισήγηση, που υπογράφει η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Αγγελική Πέππα, ως προϊσταμένη της Δημοτικής Αστυνομίας, «η προτεινόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει τη φύλαξη και περιφρούρηση των κτιρίων, των εγκαταστάσεων, των σχολείων, των αντλιοστασίων και δεξαμενών, των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης περιουσίας του Δήμου και των νομικών του προσώπων, που θα συγκεκριμενοποιηθούν στην μελέτη που θα συνταχθεί…».

Η σύμβαση έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 406.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ ο ανάδοχος θα προκύψει μέσω ανοιχτού διαγωνισμού, άνω των ορίων (διεθνής), σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Για την αναγκαιότητα της ανωτέρω υπηρεσίας εκφράστηκαν επιφυλάξεις από τις παρατάξεις μειοψηφίας και ανεξάρτητες φωνές. «Από το Διόνυσο ξεκίνησε η πρωτοβουλία για να υπάρξει φύλαξη και περιφρούρηση με μηχανοκίνητα περίπολα ιδιωτικής εταιρείας» υπερηφανεύτηκε ο πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Διονύσου κ Μπομπής, για να λάβει την απάντηση από το Δήμαρχο Διονύση Ζαμάνη: «Μπορεί να ξεκίνησε από το Διόνυσο, αλλά η υπηρεσία προσφέρεται στους πολίτες όλου του Δήμου, επειδή ψηφίζεται από τους συμβούλους της διοικούσας παράταξής μας».

Στο τέλος της συνεδρίασης συνέβη το εξής εντυπωσιακό: Επειδή κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Γιαννουλάτος είχε αμφισβητήσει τον βαθμό ετοιμότητας, αλλά και των διαθέσιμων περιπολικών αυτοκινήτων της εταιρείας φύλαξης, με την οποία έχει συμβληθεί ο Δήμος Διονύσου, μετά από κλήση του Δημάρχου εμφανίστηκαν σε διάστημα είκοσι λεπτών, το ένα μετά το άλλο, τα εν υπηρεσία οχήματα, έξω από το Πολιτιστικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου.

Categories: ΝΕΑ