ΝΕΑ

72.580,62 ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης υπέγραψε την απόφαση έγκρισης για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 72.580,62 για το Δήμο Διονύσου και συνολικά 570.347,13 ευρώ σε Δήμους όλης της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών  άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.

Το ποσό θα αποδοθεί στους Δήμους με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα 72.580,62, που αφορούν την περιοχή μας,  δίνονται για αντικατάσταση της οικοσκευής των πλημμυροπαθών συμπολιτών μας της καταστροφικής καταιγίδας στις 7/6/2016.

Categories: ΝΕΑ