ΝΕΑ

Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»

Η «ΑΚΤΩΡ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» με έγγραφό της προς το Δήμο Διονύσου «δηλώνει ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της από 3-5-2018 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Τοξότης ΑΕ, αναδόχου του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος, περί υποκατάστασης της από την εταιρεία μας, η οποία θα αναλάβει να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες του εν λόγω έργου με απαλλαγή της Τοξότης ΑΕ, για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν μετά την υποκατάσταση».

Τη δήλωση αποδοχής της «Ακτωρ ΑΤΕ» υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, πρόεδρος του ΔΣ της και διευθύνων σύμβουλος, Δημήτρης Κούτρας.

Categories: ΝΕΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ