ΝΕΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ-24/5 ΓΙΑ “ΤΟΞΟΤΗ”

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκάλεσε η Πρόεδρος κ Βάνα Ζώτου  για μεθαύριο-Πέμπτη, 24 Μαϊου, στις 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 3) με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της αίτησης υποκατάστασης της
αναδόχου εταιρείας “ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.” από την “ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ” στην κατασκευή του έργου
με τίτλο: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του δήμου Διονύσου – Κρυονέρι,
Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος» Προϋπολογισμού 31.401.900,00€, Κωδ.
Πράξης (ΟΠΣ): 340042 και Ενάριθμος 2011ΣΕ07580088 – Α’ Φάση Έργου (2007-2013)
Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ): 5003809 και Ενάριθμος 2016ΣΕ27510061 – Β’ Φάση Έργου (2014-
2020)».

Σύμφωνα με την πρόσκληση της κ Ζώτου η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι “πρέπει να προχωρήσουμε στην υποκατάσταση του εργολάβου ‘’Τοξότης Α.Ε.’’ στην εταιρεία ‘’ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ’’…”.

 

Categories: ΝΕΑ