ΝΕΑ

ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περισσότεροι από 250 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες έχουν λάβει ειδοποίηση στο mail τους τους τελευταίους μήνες, στο οποίο τους καλούν εάν θέλουν να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις ενημερώσεις μιας ιστοσελίδας, να πατήσουν έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο, δηλώνοντας την συναίνεσή τους. Αυτό γίνεται γιατί από αύριο-25 Μαΐου τίθεται σε εφαρμογή στην Ελλάδα και στις άλλες 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, ο οποίος αφορά στη συλλογή, χρήση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για την πιο σοβαρή μεταρρύθμιση σε αυτό τον τομέα από την ίδρυση του διαδικτύου και προστατεύει μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες. Ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεκάδες διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που «ακολουθούν» τον κάθε πολίτη, μόνο και μόνο επειδή επέλεξε μια αγορά μέσω διαδικτύου. Εταιρείες λιανικού εμπορίου που αποστέλλουν μαζικά email σε ανθρώπους που κάποτε έγραψαν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση σε μια απόδειξη παραλαβής. Περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι που για οποιονδήποτε λόγο βλέπουν εταιρείες στο διαδίκτυο να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα για εμπορικούς λόγους, θα πρέπει να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς.

Τι προστατεύει η ΕΕ

Τα δύο νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι η «Άνω Βουλή», το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η «Κάτω Βουλή», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υιοθέτησαν το 2016 τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) – (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ)- δίνοντας στα κράτη-μέλη της ΕΕ το χρονικό περιθώριο των δύο ετών για την πλήρη εφαρμογή του. Από την 25η Μαΐου 2018 οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο τίθενται σε εφαρμογή. Ο στόχος της ΕΕ, μιας από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, είναι η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και για αυτόν το σκοπό αποφάσισε να εφαρμόσει νέους κανόνες για την προστασία της ιδιωτικότητας, που είναι οι αυστηρότεροι στον κόσμο. Το παράγωγο Δίκαιο της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικότητας των Ευρωπαίων πολιτών προβλέπει βαριές ποινές για τις εταιρείες που θα τους παραβιάσουν. Το πρόστιμο μπορεί να φθάσει το 4% των ετήσιων εσόδων μιας εταιρείας, δηλαδή περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην περίπτωση του Facebook. Οι ίδιοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών και καταναλωτών θα ισχύουν για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, ανεξάρτητα αν η έδρα τους είναι εντός ή εκτός της ΕΕ.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αφορά σε έναν Ευρωπαίο πολίτη εμπίπτει στον ΓΚΠΔ. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας, ο κώδικας διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) ή πληροφορίες για την υγεία κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα, όπως αυτά που αφορούν στην υγεία, στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα και στον γενετήσιο προσανατολισμό έχουν ειδική προστασία. Η συλλογή και χρήση τους μπορεί να γίνεται μόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις, για παράδειγμα μόνον εφόσον ένας πολίτης ενός κράτους μέλους της ‘Ένωσης έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του.

Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, είτε πρόκειται για τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία, εμπορική επιχείρηση, ή διαφημιστικό γραφείο, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα πολίτη της ΕΕ πρέπει πλέον να παρέχει σαφείς πληροφορίες για ποιους σκοπούς τα χρησιμοποιεί, για πόσο χρονικό διάστημα τα αποθηκεύει, σε ποιους άλλους τα κοινοποιεί και εάν τα δεδομένα θα διαβιβασθούν εκτός της ΕΕ. Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να διατυπώνονται σε σαφή και απλή γλώσσα.

Τι ισχύει με τον νέο κανονισμό

Οι νέοι κανόνες δεν εφαρμόζονται σε δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από ένα άτομο για αυστηρά προσωπικούς λόγους ή για δραστηριότητες που διενεργούνται κατ’ οίκον, εφόσον δεν συνδέονται με επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα. Δεν θα εφαρμόζονται αν π.χ. ένα άτομο χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του βιβλίο διευθύνσεων για να προσκαλέσει φίλους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε μια γιορτή που διοργανώνει στην οικία του.

Παραδείγματα δεδομένων που δεν θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα, είναι ο αριθμός μητρώου εταιρείας, η εταιρική ηλεκτρονική διεύθυνση του τύπου «πληροφορίες@εταιρεία.com» και κάθε είδους ανώνυμα δεδομένα.

Οι αλλαγές στο διαδίκτυο μετά την 25η Μαΐου

Δεν πρόκειται να είναι ιδιαίτερα αισθητές για όσους ζουν στην ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα βλέπουν να τους «ακολουθούν» λιγότερες online διαφημίσεις μετά από κάποια ηλεκτρονική αγορά τους. Με τους νέους κανόνες, θα γίνει πιο δύσκολη η στοχευμένη ηλεκτρονική διαφήμιση που ακολουθεί τους χρήστες του internet, καθώς θα είναι πιο δύσκολο για τις εταιρείες να συλλέγουν και να πουλάνε πληροφορίες για τις διαδικτυακές συνήθειες των χρηστών, αφού πρώτα θα χρειάζεται να πάρουν την άδεια των φυσικών προσώπων.

Παράλληλα οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να ζητούν σαφείς πληροφορίες από οποιαδήποτε εταιρεία αναφορικά με το ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τους και για ποιον σκοπό. Θεσμοθετείται επίσης το λεγόμενο δικαίωμα στη «λήθη», δηλαδή, αν θέλουν, θα απαιτούν αυτά τα δεδομένα να διαγραφούν από τις βάσεις δεδομένων των εταιρειών. Αυτό δεν θα αφορά μόνο τις εταιρείες τεχνολογίας (π.χ. Facebook ή Google), αλλά τράπεζες, καταστήματα λιανεμπορίου και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οργανισμό κρατά προσωπικά δεδομένα, του εργοδότη συμπεριλαμβανομένου.

Ορισμένοι οργανισμοί, όπως τράπεζες, εφορίες και νοσοκομεία, χρησιμοποιούν αλγόριθμους για να λαμβάνουν αποφάσεις για εσάς, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Είναι αποτελεσματικό για αυτούς, αλλά δεν διέπεται πάντα από διαφάνεια και οι εν λόγω αποφάσεις μπορεί να σας επηρεάζουν νομικά ή να έχουν κάποιον άλλο σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οργανισμοί πρέπει να ενημερώνουν τους Ευρωπαίους πολίτες εάν η απόφασή τους είναι αυτοματοποιημένη, να παρέχουν το δικαίωμα επανεξέτασης της αυτοματοποιημένης απόφασης από ένα άτομο, να επιτρέπουν να αμφισβητήσετε την αυτοματοποιημένη απόφαση.

Με τους νέους κανόνες της ΕΕ, η πρόταση προς τους πολίτες της είναι σαφής: «Είναι τα προσωπικά δεδομένα σας. Πάρτε στα χέρια σας τον έλεγχό τους».

Categories: ΝΕΑ