ΝΕΑ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Πολιτιστικών Κέντρων του Δήμου Διονύσου από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που συνεδρίασε το πρωί στο Δημαρχείο. Κατά τη συζήτηση έγιναν δεκτές και συμπεριλήφθηκαν οι χρήσιμες παρατηρήσεις του κ Ζυγούνα από την παράταξη της μειοψηφίας «ΔΑΔΙΟΝ», σχετικά με το ποιος ευθύνεται κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για οτιδήποτε συμβεί. Οι εθελοντές απαλλάχτηκαν σωστά από κάθε ευθύνη, ενώ το νομικό πρόσωπο (σύλλογος, ένωση προσώπων, κλπ.) θα αναλαμβάνει εκ των προτέρων την υποχρέωση να αποκαθιστά ενδεχόμενη ζημιά. Το κόστος της ηχοφωτιστικής κάλυψης θα πληρώνεται από την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία έχει συμβληθεί ο Δήμος.

 

Categories: ΝΕΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ