ΝΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ-7/6 ΜΕ 22 ΘΕΜΑΤΑ

Την προσεχή Πέμπτη-7 Ιουνίου, στις 6.30 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με ημερήσια διάταξη 22 θεμάτων. Είναι η 11η τακτική, δημόσια συνεδρίαση, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η υπόθεση της αποχέτευσης. Υπάρχουν πάλι επτά πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (από το Νο 14 έως το 21), για τα οποία θα επιληφθεί η διαπαραταξιακή επιτροπή και θα εισηγηθεί σχετικά, ενώ ξεχωρίζουν η αίτηση συλλόγου γονέων  (Νο 1) για δημιουργία χώρου αναψυχής και πολιτισμού των μαθητών στον Αγιο Στέφανο (πρόκειται για την καφετέρια «Καμέλια»), το θέμα της κατάργησης από την Οικονομική Επιτροπή των ενδίκων μέσων κατά της άμεσης λειτουργίας κτηματολογίου σε τέσσερις περιοχές του Δήμου Διονύσου (Νο 2), η αναγκαιότητα (Νο 6) της δαπάνης του φετινού πολιτιστικού καλοκαιριού (τα Διονύσια, κλπ.), τροποποιήσεις άρθρων των συστατικών πράξεων των Σχολικών Επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) και της «Εστίας» (Νο 9, 10, 11).

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Αίτηση συλλόγου γονέων για συζήτηση με θέμα «Για έναν χώρο αναψυχής και Πολιτισμού των μαθητών στον Αγ. Στέφανο» (αρ.πρωτ. 17781/16-5-18).

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την ορθότητα της κατάργησης από την Ο.Ε. των ενδίκων μέσων κατά της άμεσης λειτουργίας κτηματολογίου σε τέσσερις (4) περιοχές του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 3ο: Αίτηση κατοίκων για συζήτηση με θέμα «Απομάκρυνση υφισταμένων αυθαιρεσιών και αποτροπή νέων-Άρση και αποτροπή κινδύνων» (αρ.πρωτ. 15004/23-4-18).

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις».

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση (αναγκαιότητα) προμήθειας τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου, καθώς και για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την υλοποίηση των εκδηλώσεων του πολιτιστικού καλοκαιριού 2018».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο: Δωρεάν παραχώρηση δικαιώματος απλού τάφου δεκαετούς ταφής για το δημότη της Κοινότητας Ροδόπολης κ Παπαδόπουλο Γεώργιο του Ευαγγέλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο: «Τροποποίηση της αριθ. 207/2016 Α.Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό τακτικών μελών του Δ.Σ του Ν.ΠΔ.Δ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 9ο: «Τροποποίηση των άρθρων 5ου και 8ου της συστατικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Κοινωνική Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ».

ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση του άρθρου 7ου της συστατικής πράξης του N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 11ο: «Τροποποίηση του άρθρου 7ου της συστατικής πράξης του N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δεuτερoβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παροχής Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης, καθώς και Ενημέρωσης & Αναβάθμισης Λογισμικού εξοπλισμού.

ΘΕΜΑ 13ο: «Διαγραφές χρεώσεων Βεβαιωτικών καταλόγων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 14ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια Υπηρεσίας Εκκενώσεις Βόθρων».

ΘΕΜΑ 15ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισμού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Μαγνητοφώνηση Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Οικονομικής Επιτροπής -Επιτροπή Ποιότητα Ζωής – Βιβλιοδεσία Επίσημων Πρακτικών».

ΘΕΜΑ 17ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Φιλοξενίας των Γάλλων μαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau ,από την Δευτέρα 7 Μαΐου έως την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, στο πλαίσιο Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας Δήμου Διονύσου και Δήμου Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, μεταξύ των Γυμνασίων Αγίου Στεφάνου και Δροσιάς, μετά από την υπογραφή του συμφώνου αδελφοποίησης από τον Δήμο Διονύσου». Περιγραφή (1) Μίσθωση πούλμαν για μετακινήσεις.

ΘΕΜΑ 18ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Φιλοξενίας των Γάλλων μαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau ,από την Δευτέρα 7 Μαΐου έως την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, στο πλαίσιο Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας Δήμου Διονύσου και Δήμου Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, μεταξύ των Γυμνασίων Αγίου Στεφάνου και Δροσιάς, μετά από την υπογραφή του συμφώνου αδελφοποίησης από τον Δήμο Διονύσου». Περιγραφή (2 ) Διαμονή 3 Γάλλων συνοδών σε ξενοδοχείο.

ΘΕΜΑ 19ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάθεση Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων και Κοινόχρηστων χώρων (Απεντόμωση – Μυοκτονία – Καταπολέμηση Κουνουπιών) ».

ΘΕΜΑ 20ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια υλικού και λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων, λογισμικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισμικού έκδοσης δελτίων κίνησης».

ΘΕΜΑ 21ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της οικονομικής Διαχείρισης χρήσης 2013 των ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση αναγκαιότητας για την συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων τύπου RICOH.

Categories: ΝΕΑ