ΝΕΑ

ΜΕΧΡΙ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σε μια υπενθύμιση, με ιδιαίτερη σημασία, προχώρησε το πρωί ο Δήμος Διονύσου, που ενδιαφέρεται να στεγάσει το συντομότερο το νεοϊδρυθέν 4ο Δημοτικό Σχολείο στον Αγιο Στέφανο, μια περιοχή με έλλειψη σχολικών υποδομών. Στην επίσημη ιστοσελίδα του λοιπόν ανάρτησε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη μίσθωση κτιρίου για την στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου είναι η 8η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου (Λ.Λ. Μαραθώνος 29- Άγιος Στέφανος)».

Η μίσθωση θα γίνει με διαγωνισμό και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, όπως έχει αποφασίσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.

Categories: ΝΕΑ