ΝΕΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκάλεσε η πρόεδρος κ Βάνα Ζώτου για αύριο-Τρίτη, στις 19.30, στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση της υποκατάστασης στο έργο της αποχέτευσης, της εταιρείας «Τοξότης ΑΕ» από τον «Ακτορα». Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόσκληση, το θέμα είναι:  «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της αίτησης υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας “ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.” από την “ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ” στην κατασκευή του έργου με τίτλο: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του δήμου Διονύσου –Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος» Προϋπολογισμού 31.401.900,00€ Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ): 340042 και Ενάριθμος 2011ΣΕ07580088 – Α’ Φάση Έργου (2007-2013) Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ): 5003809 και Ενάριθμος 2016ΣΕ27510061 – Β’ Φάση Έργου (2014-2020).

Οπως σημειώνεται επίσης, «η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην υποκατάσταση του εργολάβου ‘’Τοξότης Α.Ε.’’ από την ‘’ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ’’, σύμφωνα με τις συνημμένες στην εισήγηση επιστολές των 2 εταιρειών».

 

Categories: ΝΕΑ