ΝΕΑ

ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΤΟΞΟΤΗ» ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΚΤΟΡΑ»

Με ψήφους 21 υπέρ, επί 28 παρόντων την  ώρα της ψηφοφορίας, το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την αίτηση υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας «Τοξότης ΑΕ» από την «Ακτωρ ΑΤΕ στο ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη μας έργο της αποχέτευσης κατά την χθεσινή κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία διάρκεσε τρεις ώρες περίπου. Θετική στάση τήρησαν, εκτός της διοικούσας παράταξης του Δημάρχου Διονύση Ζαμάνη, η «Νέα Πνοή» (κ Φωτάκης, Αυγέρη-Βουκλάρη, Λουκάτου) και η ΔΑΔΙΟΝ (κ Ζυγούνας, Σπηλιώτης). Καταψήφισε η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης «Ενωτική Πρωτοβουλία» του κ Γιάννη Καλαφατέλη.

Η απόφαση, κομβικής σημασίας, ανοίγει το δρόμο για την ομαλή λύση του προβλήματος που δημιουργήθηκε με την οικονομική αδυναμία της εταιρείας «Τοξότης ΑΕ», συμφερόντων Χρήστου Καλογρίτσα, να εξυπηρετήσει το έργο.

Κατά την εισήγηση, που παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ Δημήτρης Ράϊκος, «σύμφωνα με το πλήρες αρχείο της κατασκευής του έργου και τους φακέλους που τηρούνται στα γραφεία  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου, προκύπτει η υστέρηση  στην κατασκευή του έργου, τόσο κατά το φυσικό αντικείμενο,  όσο και κατά το οικονομικό αντικείμενο (κατασκευασθέν ποσοστό του έργου περίπου στο 30%)».

Στη συνεδρίαση παρέστη ο δικηγόρος κ Στεφάνου, με εξειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις, στον οποίο έχει αναθέσει ο Δήμος Διονύσου την υπόθεση. Απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν απ’ όλες τις πτέρυγες της αίθουσας και έδωσε χρήσιμες διευκρινήσεις για το νομικό μέρος του ούτως ή άλλως πολύπλοκου ζητήματος. Με δυο λόγια ο κ Στεφάνου τόνισε ότι το εθνικό δίκαιο επιτρέπει την υποκατάσταση, αναφέροντας τους συγκεκριμένους νόμους, που διέπουν τη σχετική διαδικασία. Στον αντίποδα, κατά το Κοινοτικό Δίκαιο (επειδή το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 και ιδίους πόρους) «η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτον κατά τρόπο ώστε αυτός να υπεισέρχεται στη συμβατική σχέση και ο ανάδοχος να απεκδύεται της ευθύνης του, δεν είναι επιτρεπτή, διότι συνιστά ουσιώδη τροποποίηση διάταξης δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της».

Οπως σημειώνει στην εισήγησή του ο κ Στεφάνου, «τούτο σημαίνει ότι ενδέχεται σε γενόμενο έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ να κριθούν δαπάνες μη επιλέξιμες και να εκδοθούν εις βάρος του Δήμου, ως τελικού δικαιούχου, αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης ή και ανάκτησης των καταβληθέντων ποσών χρηματοδότησης».

Δίνοντας επιπρόσθετες εξηγήσεις για τον ανωτέρω κίνδυνο, ο κ Στεφάνου ανέφερε, πως ο έλεγχος του συγκεκριμένου έργου από τα κοινοτικά όργανα μπορεί να γίνει σε χρονικό ορίζοντα δέκα χρόνων από τώρα και, σημειωτέο, κατόπιν κλήρωσης. Στην περίπτωση που επιβληθεί δημοσιονομική διόρθωση, όπως έχει συμβεί σε άλλα έργα εντός της επικράτειας, το ποσόν καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του κράτους. Αρα, ο Δήμος ουδόλως  επιβαρύνεται. Στην δεύτερη περίπτωση βέβαια ο Δήμος θα κληθεί να επιστρέψει το ποσόν των εγγυητικών επιστολών, 5-6 εκατομμύρια περίπου.

Η «Ενωτική Πρωτοβουλία» του κ Καλαφατέλη (ο οποίος, υπενθυμίζουμε, είναι αυτός που έφερε τον «Τοξότη» στο Διόνυσο και υπέγραψε τη σύμβαση του έργου στο τέλος Αυγούστου 2014, δηλαδή δύο-τρεις ημέρες πριν παραδώσει τα κλειδιά του Δήμου στο νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Διονύση Ζαμάνη) έκανε σημαία το ρίσκο, που εμπεριέχει ο ενδεχόμενος έλεγχος της  ΕΕ και κυρίως η δεύτερη, ακραία και έσχατη περίπτωση της ανάκτησης των καταβληθέντων ποσών χρηματοδότησης. Στην ουσία τάχτηκε υπέρ της εκδοχής να κηρυχθεί έκπτωτος ο «Τοξότης»,  να σταματήσει το έργο και να μείνουν οι πολίτες χωρίς αποχέτευση για χρόνια ολόκληρα, δεδομένου πως η διαδικασία της έκπτωσης είναι επίπονη και χρονοβόρα, μπορεί δε να κρατήσει έως και 8-10 χρόνια.

Ο κ Ράϊκος με υψηλό αίσθημα ευθύνης ζήτησε να επικρατήσει σοβαρότητα στη συζήτηση και όχι λαϊκισμός, δεδομένου πως το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και των δημοτών είναι να προχωρήσει το έργο και να ολοκληρωθεί.

Το παρών στην ιστορική συνεδρίαση, εκτός του κ Στεφάνου, έδωσαν ο τεχνικός σύμβουλος του έργου κ Γρίβας, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η διευθύντρια κ Αννα Αγγελίνα και η προϊσταμένη, τοπογράφος-μηχανικός κ Αγγελική Κουρουπάκη, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Διονύσου Γιάννης Βασιλείου.

Η γνωμοδότηση του κ Στεφάνου, όπως συμπεριλήφθηκε στην εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ Δημήτρη Ράϊκου, έχει ως εξής:

67

Categories: ΝΕΑ