ΝΕΑ

ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση του Δήμου Διονύσου με τον ανάδοχο, που μειοδότησε στο διαγωνισμό για την αντικατάσταση των τεχνητών χορτοταπήτων στα ποδοσφαιρικά γήπεδα Αγίου Στεφάνου, Ανοιξης, Δροσιάς, Διονύσου, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τον προσυμβατικό έλεγχο. Ο φάκελος επέστρεψε στις υπηρεσίες του Δήμου, οπότε τώρα, κατά την συνήθη διαδικασία, θα πρέπει να κατατεθούν οι εγγυητικές επιστολές ύψους 57.500 ευρώ (το 5% του αρχικού προϋπολογισμού της δαπάνης: 1.150.000)  και να υπογραφεί η σύμβαση.

Μόλις γίνουν οι παραπάνω ενέργειες θα ξεκινήσει άμεσα το έργο, το οποίο, υπενθυμίζεται, θα στοιχίσει 650.000 ευρώ χονδρικά, καθώς ο εργολάβος που μειοδότησε πρόσφερε έκπτωση γύρω στο 55%.

 

Categories: ΝΕΑ