ΝΕΑ

ΜΕ 43 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Με ημερήσια διάταξη 43 θεμάτων θα συνεδριάσει την Τρίτη-26 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο στις 18.30, ως συνήθως στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, επί της Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3. Η μεταφορά των ογκωδών αντικειμένων στο Νο1 και ο οδοκαθαρισμός (Νο2) θα συζητηθούν πρώτα, ενώ θα ακολουθήσουν η παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα (Νο3), η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας Πολιτιστικών Κέντρων, η τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη επί της Λεωφόρου Δροσιάς-Σταμάτας στο ύψος του ΕΠΑΛ (κτήριο Καργάκου) στο Νο7. Υπάρχουν επίσης διαγραφές προστίμων για παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας οκτώ σύνολο (Νο 10-17), το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στο Νο18, το Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο Νο19, το 1ο Φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου στο Νο21 και, τέλος, πολλά πρωτόκολλα, 19 σύνολο, από το Νο24 έως το Νο42. Είναι η 13η φέτος τακτική δημόσια συνεδρίαση. Αναλυτικά:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων Έτους 2018 (Απαιτείται Απόλυτη Πλειοψηφία του Συνόλου των Μελών του Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας (Εργασίας) Οδοκαθαρισμού & Συντήρησης Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων των 7 Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου) Έτους 2018 (Απαιτείται Απόλυτη Πλειοψηφία του Συνόλου των Μελών του Δ.Σ.).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» .

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης και Λειτουργίας των Δημοτικών χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Πνευματικών – Πολιτιστικών κέντρων και αιθουσών) του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης σχετική με τις βεβαιώσεις υψομέτρου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) επί του οδοστρώματος οδών πέριξ πλατειών της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας φωτεινής σηματοδότησης (διάβασης πεζών) επί της Λ. Δροσιάς – Σταμάτας στον Δήμο Διονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης περί κύρωσης ή μη της Παρόδου Μεγ. Αλεξάνδρου 21 της Δ.Ε Ανοιξης ως κοινόχρηστης οδού, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για την «προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες του Δήμου»».

ΘΕΜΑ 10ο: «Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας». (Αριθ. Πρωτ: 21765/22-6-18).

ΘΕΜΑ 11ο: «Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας». (Αριθ. Πρωτ: 21763/22-6-18).

ΘΕΜΑ 12ο: «Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας». (Αριθ. Πρωτ: 21761/22-6-18).

ΘΕΜΑ 13ο: «Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας». (Αριθ. Πρωτ: 21760/22-6-18).

ΘΕΜΑ 14ο: «Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας». (Αριθ. Πρωτ: 21768/22-6-18).

ΘΕΜΑ 15ο: «Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας». (Αριθ. Πρωτ:21776 /22-6-18).

ΘΕΜΑ 16ο: «Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας». (Αριθ. Πρωτ: 21775 /22-6-18).

ΘΕΜΑ 17ο: «Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας». (Αριθ. Πρωτ: 21777/22-6-18).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 18ο: «Kατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019 – 2022 Δήμου Διονύσου».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018 Δήμου Διονύσου – Λοιπές Εκδηλώσεις».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας, Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Υποστήριξης Ανέργων (Συνδρομητική Υπηρεσία Παροχής)».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση του 1ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) για την επανεκτύπωση του βιβλίου με τίτλο “Διόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 23ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 24ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές & αθλητικές εκδηλώσεις. Ανάδοχος. Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 25ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους».

ΘΕΜΑ 26ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων».

ΘΕΜΑ 27ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 10Μ3: ALRHA GREEN A.B.E.E.(Αριθ. Πρωτ: 20335/11-6-18).

ΘΕΜΑ 28ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για την προμήθεια υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ανάδοχος, Χριστοδούλου Κων/νος».

ΘΕΜΑ 29ο: « ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 30ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια υλικού και λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων, λογισμικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισμικού έκδοσης δελτίων κίνησης».

ΘΕΜΑ 31ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

ΘΕΜΑ 32ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού Πρασίνου».

ΘΕΜΑ 33ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ».

ΘΕΜΑ 34ο:«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « Μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος νερού».

ΘΕΜΑ 35ο:ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την υλοποίηση του 4ου Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών και την 1η Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 36ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για τις Ξεναγήσεις από γαλλόφωνους ξεναγούς για υλοποίηση της φιλοξενίας – Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών των γυμνασίων Αγίου Στεφάνου και Δροσιάς του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 37ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 38ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών Προβολέων στους Ιστούς του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου για Αποκατάσταση Φωτισμού λόγω Κλοπής».

ΘΕΜΑ 39ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

ΘΕΜΑ 40ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάθεση Υπηρεσίας για τη συνδιοργάνωση και συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στις εκστρατείες ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2017–2018 με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY’’».

ΘΕΜΑ 41ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – Smart and GreenCities».

ΘΕΜΑ 42ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 10Μ3: ALRHA GREEN A.B.E.E.( Αριθ. Πρωτ:21649/21-6-2018).

ΘΕΜΑ 43ο: «Διαγραφή οφειλών Δήμου οικονομικού έτους 2012, λόγω παραγραφής (παρέλευση 5ετίας)».

Categories: ΝΕΑ