ΝΕΑ

“ΝΕΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 3” ΑΠΟ “dimotisd”: ΠΕΡΙ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ

Στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται σήμερα ο “dimotisd.blogspot.gr”, το νέο blog, το οποίο με ψύχραιμη γλώσσα παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο περί των δημοτικών πραγμάτων του Δήμου Διονύσου. Και αφού ξεκαθαρίζει νομικά ζητήματα, που έχουν γίνει …αχταρμάς από σοβαροφανείς επίδοξους δημοσιογράφους και δόκτορες της πλάκας, ρίχνει και μια προειδοποιητική βολή περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, την καινούργια καραμέλα, που χρησιμοποιείται κατά κόρον εσχάτως από γνωστούς …αστυφύλακες των κοινωνικών μέσων στην αγωνιώδη τους προσπάθεια να μπει σιωπητήριο σε θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την κοινή γνώμη.

Η ανάρτηση τιτλοφορείται “ΝΕΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 3”, δηλαδή είναι μια συνέχεια ενός κεφαλαίου, από το οποίο προς το παρόν διαβάζουμε, απ’ ότι φαίνεται, την εισαγωγή. Οταν  έρθει η ώρα της ουσίας, τότε μάλλον θα κατανοήσουμε με κάθε λεπτομέρεια και εγκυρότητα τι ακριβώς γινόταν στην Κοινότητα Κρυονερίου.

Αναλυτικά:

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 3

Στο σημείο αυτό, ανοίγουμε μία παρένθεση προκειμένου να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου (την οποία, σημειωτέον, έχει και ο Γιάννης Καλαφατέλης), οι ενδεχόμενες ευθύνες από τυχούσα μη σύννομη διοικητική πράξη μπορούν να είναι διαφόρων ειδών και, συγκεκριμένα, πειθαρχικές, αστικές, ποινικές και δημοσιονομικές.

Αναφορικά με τη δημοσιονομική ευθύνη, που ιδίως ενδιαφέρει εν προκειμένω, από την πιο πάνω γνωμοδότηση προκύπτει ότι:

Η δημοσιονομική ευθύνη στηρίζεται στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού και αφορά στον επιβαλλόμενο καταλογισμό κάθε ζημίας που προκύπτει από τη μη σύννομη διαχείριση των οικονομικών του Ο.Τ.Α., για την αποκατάσταση της οποίας ευθύνονται οι υπαίτιοι (υπόλογοι), ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη δόλου (ακόμη δηλαδή και αν υπάρχει μόνο ελαφρά αμέλεια), και είναι εντελώς διάφορη και διακριτή της αστικής, της πειθαρχικής και ποινικής ευθύνης, για την οποία (ποινική ευθύνη) απαιτείται η ύπαρξη δόλου(πρόθεσης).

Έλλειμμα δημοσίου υπολόγου είναι (μεταξύ άλλων) και οποιαδήποτε έλλειψη χρημάτων που διαπιστώνεται με τη νόμιμη διαδικασία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση διαχείρισης που θεωρείται έλλειμμα από το νόμο, όπως κάθε πληρωμή που έγινε χωρίς νόμιμα δικαιολογητικά, κάθε δαπάνη για την οποία είτε δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες είτε έγινε αχρεώστητα, κλπ.

Το έλλειμα που παρουσιάζουν οι δημόσιοι υπόλογοι καταλογίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τα αρμόδια για την επιθεώρηση των υπολόγων όργανα, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι Οικονομικοί Επιθεωρητές, κλπ.

Κλείνει η παρένθεση.

Από τα πιο πάνω, προκύπτει ότι είναι λάθος ο ισχυρισμός του εκλεκτού συνδημότη Νίκου Δακορώνια, ως διαχειριστή ιστότοπου τοπικής ενημέρωσης, ότι, δήθεν, «η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας, χωρίς να έχουν αποδειχθεί και καταλογιστεί ευθύνες» και, συνακόλουθα, λάθος είναι τόσο η αυτολογοκρισία που επέβαλε στον εαυτό του όσο και ο τρόπος που χαρακτηρίζει τη σχετική με το θέμα ανακοίνωση των Ανοιχτών Οριζόντων, κατόπιν προσεπίκλησης, ως αιτιολογίας, του πιο πάνω ανακριβούς ισχυρισμού.

Και τούτο διότι, αντίθετα με τα πιο πάνω λεγόμενα του Νίκου Δακορώνια, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των “νερών”, η έρευνα από πλευράς Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ΗΔΗ αποπερατωθεί και έχουν αποδειχθεί και καταλογιστεί ευθύνες στους υπολόγους, με wπρώτο-πρώτο τον Γιάννη Καλαφατέλη και τελευταίο τον ιδιώτη αγρότη-νερουλά, ο οποίος (σύμφωνα πάντα με το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου) ενθυλάκωσε αχρεώστητα 240.000 ευρώ.

Επίσης, είναι λάθος και ο ισχυρισμός του εκλεκτού συνδημότη Στέφανου Μιχιώτη ότι «δεν πρόκειται για οριστικό καταλογισμό παρά για πρόσκληση κατάθεσης εγγράφων εξηγήσεων από τους κατανομαζόμενους (από τον μηνυτή Πασιπουλαρίδη)» αλλά και ότι «οι κατηγορούμενοι είναι 17».

Και τούτο διότι, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η διαδικασία του καταλογισμού έχει ΗΔΗ αποπερατωθεί και, βέβαια, δεν πρόκειται περί διαδικασίας αναζήτησης ποινικών ευθυνών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει λόγος περί «κατηγορουμένων», «μηνυτή», «πρόσκλησης κατάθεσης εγγράφων εξηγήσεων» κλπ, αλλά μόνον περί «υπολόγων χρηματικού ελλείμματος», «καταγγέλλοντος», «επίδοσης Φύλλου Μεταβολών και Ελλείψεων», κλπ.

Βεβαίως, νόμιμο δικαίωμα οποιουδήποτε υπόλογου είναι, αν το θέλει, να ζητήσει από το ίδιο αυτό το δικαστήριο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τη μείωση ή και την εξάλειψη του σε βάρος του καταλογισμού.

Αυτό όμως δεν αναιρεί την εκτελεστότητα του Φύλλου Μεταβολών και Ελλείψεων, που έχει κοινοποιηθεί στους υπόλογους, προκειμένου να κατατεθεί στο ταμείο του Δήμου το συνολικό ποσό του ελλείμματος των 483.500 ευρώ.

Κατόπιν τούτων, δε μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε άποψη περί ανάγκης, δήθεν, επιβολής «απαγορευτικού» στο δημόσιο διάλογο επί του συγκεκριμένου θέματος δια λόγους, τάχα, δεοντολογίας, ήτοι με το πρόσχημα ότι «καθείς φέρει το τεκμήριο της αθωότητας, μέχρις να δικαστεί και να καταδικαστεί ως ένοχος».

Διότι, η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορά στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης αλλά στο δημοσιονομικό, δηλαδή στην αναπλήρωση χρηματικού ελλείμματος διαπιστωμένου ΗΔΗ με τη νόμιμη διαδικασία, ήτοι κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης (Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων) που έχει συνταχθεί από αρμόδιο όργανο (Ελεγκτικό Συνέδριο).

Μήπως, όμως, μπορεί να επιβληθεί «απαγορευτικό» με πρόσχημα τα λεγόμενα «προσωπικά δεδομένα;»

Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο επιφυλασσόμεθα στα επόμενα και το οποίο άπτεται τόσο της λεγόμενης «πολιτικής ευθύνης» όσο και του δικαιώματος του πολίτη για πληροφόρηση «περί τα κοινά».

 

Categories: ΝΕΑ