ΝΕΑ

“ΝΕΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 5” ΑΠΟ “dimotisd”: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Με νέα ανάρτησή του ο “dimotisd.blogspot.gr, ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ”, το νέο blog, που παρεμβαίνει δυναμικά στο δημόσιο διάλογο των δημοτικών πραγμάτων του Δήμου Διονύσου,  δίνει συνέχεια στην πολύκροτη υπόθεση των “Νερών του Κρυονερίου”, δημοσιεύοντας την απόφαση του Νομάρχη για τη συγκεκριμένη και επίμαχη γεώτρηση. Σύμφωνα με αυτήν, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου της γεώτρησης έχει δικαίωμα μόνο περιορισμένης χρήσης των υπόγειων υδάτων που διέρχονται κάτω από αυτό. Αναλυτικά:

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 5

Κατ’ αρχήν, εν όψει των σχετικών παρεμβάσεων του Στέφανου Μιχιώτη, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι, όπου από πλευράς μας γίνεται αναφορά σε “καταλογισμό”, εννοούμε τον “καταλογισμό ευθυνών” που προκύπτει από το συγκεκριμένο Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο (πως θα μπορούσαμε, άλλωστε, να εννοήσουμε οτιδήποτε άλλο, αφού σημείο αναφοράς της διεξαγόμενης δημόσιας συζήτησης είναι η πιο πάνω πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Συνακόλουθα, όταν λέμε ότι ο καταλογισμός αυτός έχει ήδη αποπερατωθεί, εννοούμε (το αυτονόητο) ότι ο καταλογισμός ευθυνών που προκύπτει από το Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων, έχει, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο στάδιο της όλης διαδικασίας, αποπερατωθεί.

Επ’ ουδενί ισχυριστήκαμε ποτέ ότι ο πιο πάνω καταλογισμός είναι ανεπίδεκτος τροποποίησης ή και ανατροπής. Το αντίθετο μάλιστα, υπογραμμίσαμεέγκαιρα και σε ανύποπτο χρόνο, ότι οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος δικαιούται αντιλόγου και δικαστικής προστασίας.

Συνακόλουθα, ο ισχυρισμός του Στέφανου Μιχιώτη ότι ο Γιάννης Καλαφατέλης πήρε προθεσμία μέχρι το Σεπτέμβριο για υποβολή «εγγράφων εξηγήσεων» (ή οτιδήποτε άλλο), προκειμένου οι «εξηγήσεις» αυτές να συνεκτιμηθούν στα δεδομένα της όλης υπόθεσης, δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ιδικά μας λεγόμενα.

Επί της ουσίας, τώρα, όπως εκτέθηκε στα προηγούμενα, σύμφωνα με το νόμο, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου της γεώτρησης έχει δικαίωμα μόνο περιορισμένης χρήσης των υπόγειων υδάτων που διέρχονται κάτω από αυτό, σύμφωνα πάντα προς τους όρους και περιορισμούς της αντίστοιχης νομαρχιακής απόφασης που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η εξής:

Scan 1
Scan 2
Scan 3

Scan 4

Scan 51

Τα ενδιαφέροντα εν προκειμένω σημεία της πιο πάνω νομαρχιακής απόφασης είναι τα εξής:

  • Η άδεια χρήσης του  νερού ισχύει αποκλειστικά και μόνο για την άρδευση του συγκεκριμένου κτήματος και η διάθεση του νερού απαγορεύεται σε τρίτους (εν προκειμένω την  Κοινότητα).
  • Ο δικαιούχος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί 3 έως 4 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού ετησίως για τη χρονική περίοδο από Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο.
  • Η απόφαση άδειας χρήσης νερού γνωστοποιήθηκε και στην Κοινότητα Κρυονερίου.

Συμπερασματικά, ο ιδιώτης ιδιοκτήτης του ακινήτου της γεώτρησης είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί περιορισμένη ποσότητα νερού και μόνο για την άρδευση του κτήματός του.

Η πλευρά του Γιάννη Καλαφατέλη, εμμέσως πλην σαφώς, ισχυρίζεται ότι, εν όψει της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης των αυξανόμενων αναγκών ύδρευσης της Κοινότητας, η παράνομη αγορά νερού από τον ιδιώτη αποτελούσε μονόδρομο, πράγμα που όμως, όπως θα εξηγηθεί στην επόμενη ανάρτηση, είναι αναληθές.

 

 

Categories: ΝΕΑ