ΝΕΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σεμινάρια επιμόρφωσης ξεκινούν τη Δευτέρα για το προσωπικό των δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Διονύσου. Σύμφωνα με δελτίο τύπου, το πρόγραμμα είναι ετήσιας διάρκειας και υλοποιεί το νομικό πρόσωπο, η “Εστία”. Αναλυτικά:

“Ένα νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης των εργαζομένων εκπαιδευτικών στους δημοτικούς παιδικούς  σταθμούς  του Δήμου Διονύσου, ξεκινά να  υλοποιεί η «Εστία», από τη Δευτέρα 9 Ιουλίου. Πρόκειται για το πρόγραμμα υπηρεσιακής επιμόρφωσης  «Synergy», ετήσιας διάρκειας,  με το οποίο όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό θα ενημερωθεί μέσω σεμιναρίων για τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Το Πρόγραμμα στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ανανέωση και τον  εμπλουτισμό των γνώσεων των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν τα παιδιά, στην ανάπτυξη της συνεργασίας τους με τους γονείς, ενώ περιλαμβάνει πληθώρα  θεωρητικών  σεμιναρίων, εκπαίδευση στην ψυχολογική προσέγγιση των παιδιών, καθώς και διδασκαλία χρήσης παιδαγωγικών βοηθημάτων, όπως βίντεο, φωτογραφία κ.α.

«Επενδύουμε και επιμένουμε στη διαρκή επιμόρφωση των παιδαγωγών μας στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, με στόχο, να διαθέτουν όλη τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, για να μπορούν να συμβάλλουν, μέσα από την καθημερινή διαπαιδαγώγηση των παιδιών, στην υγιή και ολόπλευρη ανάπτυξή τους» σημειώνει ο πρόεδρος της «Εστίας» κ. Θεόδωρος Στάικος.

Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στον παιδικό σταθμό Δροσιάς την Δευτέρα  9 Ιουλίου 2018 και θα είναι τρίωρης διάρκειας.

 

Categories: ΝΕΑ