«ΝΕΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 7» ΑΠΟ «dimotisd»: Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΑΓΙΑ

Η έκθεση Σκαγιά, εκπροσώπου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορειανατολικής Αττικής, στις 5 Απριλίου 2007, καταρρίπτει τον ισχυρισμό του Γιάννη Καλαφατέλη ότι οι ανάγκες της Κοινότητας Κρυονερίου σε πόσιμο νερό αύξαιναν στο επίμαχο χρονικό διάστημα των ετών 2004, 2005, 2006. Αυτό υποστηρίζει και εξηγεί διεξοδικά ο «dimotisd.blogspot.gr ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ» στην ανάρτηση υπ’ αριθμόν 7 σχετικά με την υπόθεση των «Νερών Κρυονερίου», για την οποία, υπενθυμίζεται, το Ελεγκτικό Συνέδριο σε «Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων για εκτέλεση»  υπολογίζει το έλλειμμα στις χρηματικές διαχειρίσεις της Κοινότητας Κρυονερίου την περίοδο 2003-2009 σε 483.500 ευρώ περίπου, με κύριο υπόλογο  τον κ Καλαφατέλη. Αναλυτικά:

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 7

Ατυχώς για το Γιάννη Καλαφατέλη, στις 5-4-2007 συνετάγη μία έκθεση της Πόπης Σκαγιά, Εκπροσώπου ΣΕΒΑ, με θέμα τη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Κρυονερίου, η οποία έχει ως εξής:

Scan 4

Scan 5

Eνδιαφέρον παρουσιάζει το απόσπασμα της παραγράφου 2 της πιο πάνω έκθεσης, βάσει του οποίου:

«Μελετώντας την αγορά και την κατανάλωση, διαπιστώθηκε ότι η αγορά καθώς και η κατανάλωση νερού τα τελευταία τρία χρόνια μειώνεται αντί να αυξάνεται, παρόλο που κάθε χρόνο παρατηρείται αύξηση των υδρομετρητών. Πιθανόν οι ιδιώτες με μεγάλες καταναλώσεις να έχουν καταφύγει σε ιδιωτικές γεωτρήσεις».

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι είναι αναληθής ο ισχυρισμός από πλευράς Γιάννη Καλαφατέλη πως οι ανάγκες της Κοινότητας Κρυονερίου αύξαιναν (και μάλιστα ραγδαία) στο επίμαχο χρονικό διάστημα των ετών 2004, 2005, 2006.

Το αντίθετο, μάλιστα, προκύπτει ότι αυτές έβαιναν μειούμενες επειδή κάποιοι μεγάλοι καταναλωτές του Κρυονερίου υδρεύονταν παράνομα, απ’ ευθείας από ιδιωτικές γεωτρήσεις.

Εκτός και αν η πιο πάνω έκθεση είναι ψευδής, οπότε οφείλει η πλευρά του Γιάννη Καλαφατέλη να βγει δημοσίως και να προβεί σε διάψευση του περιεχομένου της.

Τέλος (από τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία τουλάχιστον) δεν προκύπτει η ύπαρξη οποιασδήποτε έγγραφης αρνητικής απάντησης της ΕΥΔΑΠ σε αντίστοιχο έγγραφο αίτημα της Κοινότητας Κρυονερίου για πρόσθετη ενίσχυση του κοινοτικού δικτύου ύδρευσης.

Και, πάντως, αν υπάρχουν τα πιο πάνω έγγραφα (πράγμα πολύ αμφίβολο) η πλευρά του Γιάννη Καλαφατέλη οφείλει να σπεύσει να τα δημοσιοποιήσει άμεσα.

Άλλως, τεκμαίρεται ότι τέτοια έγγραφα δεν υπάρχουν.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Στην επόμενη ανάρτηση θα ασχοληθούμε με το ζήτημα του αν η προμήθεια νερού από τον ιδιώτη εξυπηρέτησε πράγματι το σκοπό της αντιμετώπισης των «ενδεχομένων προβλημάτων δημόσιας υγείας» των κατοίκων του Κρυονερίου, όπως προφασίζονται οι της Ενωτικής Πρωτοβουλίας στην από 22-6-2018 ανακοίνωσή τους, προκειμένου να δικαιολογήσουν τ’ αδικαιολόγητα.