ΝΕΑ

«ΝΕΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 9» ΑΠΟ “dimotisd”: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ

Στην αρχή έγινε η καθιερωμένη «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» από την Κοινότητα Κρυονερίου για προμήθεια νερού, αλλά στο τέλος η αλήθεια είναι πως τη δουλειά πήρε με απευθείας ανάθεση ο ένας και μοναδικός ιδιώτης, που προσήλθε και υπέβαλε οικονομική προσφορά, με δύο σοβαρά ωστόσο προβλήματα νομιμότητας: η αίτησή του έγινε εκπρόθεσμα, ενώ δεν διέθετε επιπροσθέτως άδεια εμπορίας νερού. Όλα αυτά παραθέτει διεξοδικά, βάσει δημοσίων εγγράφων, ο “dimotisd.blogspot.com”, με απλό και κατανοητό τρόπο για να καταλάβει και ο πιο αδαής τι ακριβώς γινόταν τη δεκαετία του 2000 στο Κρυονέρι. Στο μέρος Νο 9 του φακέλου «ΝΕΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» φιλοξενούνται και βγαίνουν στην επιφάνεια οι σχετικές αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρυονερίου και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αναλυτικά:

 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 9

Το θέμα της παρούσας ανάρτησης είναι αν η ανάθεση της προμήθειας νερού στην Κοινότητα Κρυονερίου έγινε πράγματι «μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος», όπως ισχυρίζεται η πλευρά του Γιάννη Καλαφατέλη με την από 22-6-2018 ανακοίνωση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας.

Είναι γεγονός ότι, με βάση την υπ’ αρ. 146/20-6-2002 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, η κοινότητα προχώρησε στην με αρ. πρωτ. 2192/27-6-2002 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για την «προμήθεια ύδατος από ιδιωτικές γεωτρήσεις, ώστε να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα προβλήματα επάρκειας νερού».

Ακολούθως παρατίθενται τα οικεία έγγραφα.

Scan 1 (1)

Scan 2

Από απλή εποπτεία των πιο πάνω εγγράφων, προκύπτει ότι:

  • Η καταληκτική ημερομηνίαγια την υποβολή οικονομικής προσφοράς σε κλειστό φάκελο από τους ενδιαφερόμενους κάτοχους ιδιωτικών γεωτρήσεων ήταν η 19-7-2002.
  • Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι ιδιωτικών γεωτρήσεων έπρεπε να έχουν νόμιμο δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσής τους.

Στη συνέχεια, παρατίθεται η υπ’ αρ. 302/20-12-2002 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, με θέμα την έγκριση της προμήθειας του νερού από τον ιδιώτη.

Scan 3

Scan 4

Από απλή εποπτεία της πιο πάνω απόφασης, προκύπτει ότι:

  • Ο ιδιώτης προμηθευτής υπέβαλε εκπρόθεσματη σχετική οικονομική προσφορά, με την υπ’ αρ. πρωτ. 4056/2-12-2002 αίτησή του, τέσσερεις και πλέον μήνες μετά την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία της 19-7-2002.
  • Ο ιδιώτης προμηθευτής δεν υπέβαλε άδεια εμπορίας νερού, η οποία εκδίδεται από τη νομαρχία, ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης υδατικών πόρων.

Αντί της άνω άδειας εμπορίας νερού, ο ιδιώτης προμηθευτής προσκόμισε διάφορα άσχετα έγγραφα της Δ.Ο.Υ., του ΤΕΒΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το ερώτημα που προκύπτει αυτόματα είναι το εξής:

Γιατί, αρχικά, κανένας (συμπεριλαμβανομένου και του συγκεκριμένου ιδιώτη) δεν υπέβαλε εμπρόθεσμα οικονομική προσφορά και γιατί, τελικά, υποβλήθηκε η πιο πάνω μοναδική προσφορά εκπρόθεσμαχωρίς να τηρηθεί η προαναφερθείσα συμβατική υποχρέωση που προέβλεπε την ύπαρξη άδειας εμπορίας νερού;

Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του πιο πάνω ερωτήματος είναι μάλλον απλή: Αρχικά, δεν υπέβαλε κανείς προσφορά γιατί, απλούστατα, κανείς δεν διέθετε άδεια εμπορίας νερού.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του υπ’ όψιν ερωτήματος, επειδή το ζήτημα είναι πιο σύνθετο, θ’ ασχοληθούμε μ’ αυτό σε επόμενη ανάρτηση.

Πάντως, μέχρις εδώ, έχει ήδη γίνει αντιληπτό ότι (εκ του αποτελέσματος και όπως εξελίχθηκε η υπόθεση τελικά) πρόκειται σαφώς περί απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας στον ένα και μοναδικό ιδιώτη, που βρέθηκε να υποβάλει οικονομική προσφορά εκπρόθεσμα και χωρίς να διαθέτει άδεια εμπορίας νερού.

Συνακόλουθα, τα περί «πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, η οποία είναι ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απέβη άγονη και, στη συνέχεια, έγινε απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ύδατος στο συγκεκριμένο ιδιώτη.

Categories: ΝΕΑ